Neúplné odpovede, ignorovanie otázok, prípadne odpovede len na to, čo rezortu vyhovuje. Tak by sa dala v skratke popísať prax ministerstva životného prostredia pri plnení svojej zákonnej povinnosti informovať v prípade znečisťovania rieky Nitra spoločnosťou Fortischem a.s. Nováky. MŽP zároveň podľa aktivistov zavádza verejnosť – zatiaľ čo médiám tvrdí, že kontroly vo Fortischeme neukázali žiadne porušenie zákona, organizácii Greenpeace Slovensko odpovedá, že kontrola stále prebieha.

Ani po zaslaní dvoch infožiadostí neposkytol rezort životného prostredia organizácii Greenpeace Slovensko kompletné a priame odpovede na otázky. Organizáciu zaujímali výsledky ministerskej kontroly v prevádzke Fortischem, a.s. Nováky, ktorá prebehla v decembri 2016 po tom, ako na znečisťovanie rieky Nitry upozornili aktivisti odbermi vzoriek. 

Rezort posunul infožiadosť Slovenskej inšpekcii životného prostredia a tá skonštatovala, že závery kontroly nemôže poskytnúť, pretože kontrola ešte stále prebieha. 

“Medzitým však médiá priniesli vyhlásenia hovorcu ministerstva životného prostredia Tomáša Ferenčáka, že k žiadnym pochybeniam podľa výsledkov kontrol nedošlo. Na základe čoho to však ministerstvo tvrdí, nám dodnes nie je jasné. Na jednej strane tvrdiť, že kontrola ešte prebieha, na strane druhej “upokojovať” občanov, že je všetko v poriadku, to je podľa nás zavádzanie verejnosti. Ak orgány výsledkami kontrol disponujú, podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám ich mali sprístupniť,” myslí si koordinátorka toxickej kampane Ivana Kohutková z Greenpeace Slovensko.

Ochranárov tiež zaujímali konkrétne pripravované zmeny v oblastiach, ktoré spoločne s ministrom Lászlóm Sólymosom prediskutovali na stretnutí začiatkom tohto roku.

“Zdá sa, že si ministerstvo robí z infozákona dobrý deň. Otázky sme museli zaslať opakovane,  pretože úradníci si vybrali to, na čo sa im odpovedať chcelo a zvyšok odignorovali, prípadne odpovedali “po svojom”. Rovnako máme vážne podozrenie, že sľuby, ktoré nám minister v januári dal, boli len PR vyjadreniami na upokojenie situácie. Z odpovedí na infožiadosti totiž vôbec nie je jasné, aké konkrétne kroky ministerstvo podniklo, ani to, či vôbec nejaké zmeny plánuje. Prisľúbenú zmenu v systéme environmentálnych kontrol považujeme za kľúčovú a budeme ju žiadať aj naďalej. Ochrana vôd na Slovensku si vyžaduje systematický prístup a nielen čiastkové aktivity a odkazovanie sa na legislatívu, ktorá v praxi nemá potrebný účinok. Prázdne sľuby naše životné prostredie nezachránia,” uzavrela Kohutková.

Organizácia Greenpeace Slovensko by už čoskoro mala mať k dispozícii ďalšie výsledky vzoriek, ktoré po medializácii prípadu Fortischem opätovne urobila v Novákoch.