Slovenija je 99 % vseh sončnih elektrarn postavila pred letom 2012. Od leta 2009 do 2012 je sončne elektrarne spodbujala, potem pa je spodbude čez noč ukinila. Posledično se je vse ustavilo. Država lahko s subvencijami spodbuja postavljanje sončnih elektrarn ali pa jih s celo vrsto administrativnih ovir zavira.


Ali ste vedeli?

Stroški obnovljivih virov energije se hitro znižujejoVetrna in sončna energija sta že marsikje konkurenčni premogu. Električna energija, pridobljena iz obnovljivih virov, zaradi vse nižjih stroškov zmanjšujejo tudi veleprodajne cene električne energije – to je seveda dobra novica za odjemalce a hkrati slaba za proizvajalce umazane energije.


Zakonodaja lahko sončne projekte ovira ali jih pospeši

Danes bi lahko na garažah pred stanovanjskimi bloki postavljali sončne elektrarne za samooskrbo v bližnjih stanovanjih, a država tega trenutno (zaradi cele množice administrativnih omejitev) ne dovoljuje. Tudi tisti, ki si lahko postavijo sončno elektrarno na svoji strehi, pogosto niso pošteno obravnavani. Trenutno mora posameznik, ki ima že postavljeno lastno sončno elektrarno, ves višek proizvedene elektrike, ki na letni ravni presega njegovo porabo, dati v omrežje zastonj. Z boljšo zakonodajo bi lahko bila vsaka ura čiste elektrike pošteno plačana. Iz teh primerov jasno vidimo, da lahko državna ureditev dobre rešitve ali podpira ali pa jih s prepovedmi in pravili ovira.

Izvolimo “soncu prijazne” politike

Letos smo priča super volilnem letu. Izvolili bomo novo sestavo parlamenta, dobili bomo novo vlado in občine bodo vodili na novo izvoljeni županje in župani. Država lahko državna energetska podjetja zaveže k postavljanju zahtevnejših in večjih sončnih, vetrnih in drugih elektrarn na obnovljive vire energije. Pomembno vlogo pri širjenju obnovljivih virov pa morajo imeti tudi lokalne skupnosti in prebivalci (kot npr. na Dunaju). Nova vlada lahko spremembe v smeri več sončne energije pohitri ali zavira.

V skupnosti Povezani s soncem si prizadevamo, da bi prebivalce in lokalne skupnosti postavili v središče nadaljnjih spodbud za izkoriščanje sončne energije, ki je čista, obnovljiva ter okolju neškodljiva. Zato od vseh, ki kandidirajo na letošnjih parlamentarnih in občinskih volitvah, pričakujemo zavezo, da bodo ob prvi priložnosti v prvem letu po izvolitvi zakonsko omogočili skupnostno samooskrbo s sončno energijo na drugi lokaciji ali t.i. Virtualni net-metering.