Pridruži se

Več tisoč pozivov, ki so jih poslali ljudje poslancem, neprestani apeli organizacij z dolgo tradicijo varovanja narave in okoljskih bojev, opozorila pravno-zakonodajne službe državnega zbora… preslišani. Včeraj so poslanci in poslanke z 12 glasovi za in 7 proti potrdili spremembe Zakona o ohranjanju narave, ki omejuje možnosti okoljskih organizacij pri sodelovanju v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj in drugih upravnih/sodnih postopkih. Omejevanje varstva narave so podprli poslanci SDS, SNS, SMC, DeSUS in NSI.
Nenehno moramo poslušati, predvsem iz ust okoljskega(!) ministra, o gospodarskem razvoju. Potrjuje se, da je vladna vizija “razvoja” brisanje okoljskih standardov, izključevanje javnosti iz odločitev o pomembnih posegih v naravo ter obravnavanje zemlje, gozdov in rek kot potrošnega materiala, ne pa osnovnih gradnikov življenja.
Ali so to politike, ki dajejo v ospredje dobro ljudi? Ali si ljudje v Sloveniji želimo takšne prihodnosti?! Zagotovo ne. Čaka nas še dolg boj, da preprečimo napad na varstvo narave, ki se trenutno dogaja v naši državi. 

Greenpeaceovi aktivisti so razprostrli transparent z napisom “Upor” oz. ang. Resist! – nenasilen protest so sprožile politike in napadi na okoljsko, socialno, ekonomsko in izobrazbeno pravičnost.