Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Lotte Kindt Larsen, DTU Aqua

Video | 8. marts, 2013

Lotte Kindt Larsen fra DTU Aqua arbejder med at nedbringe bifangster af marsvin i garnfiskeriet samt at undersøge, hvor og hvornår marsvinet bliver fanget. Hun fortæller at bestanden af marsvin i Nordsøen er nogenlunde stabil, i indre danske farvande er den nedadgående og i østlige Østersø er bestanden meget lille. Snart kommer der nye tællinger, så man med større sikkerhed kan sige, hvordan det går med marsvinene. Hun fortæller om en undersøgelse hvor en række garnfartøjer i danske farvande har kamera ombord, for at monitere om der er bifangst af marsvin i deres fiskeri.

De foreløbige resultater viser, at der er områder, hvor der forekommer flere bifangster af marsvin end andre. En løsning for at undgå bifangster er de såkaldte pinger, der kan sættes fast på garnene og som udsender lyde, der skræmmer marsvinene væk. Men pingere er ikke uden problemer, og der kan være problemer med at marsvinene vænner sig til lydene, og dermed ikke skræmmes væk eller at marsvinene søger væk fra et område, hvis der er for mange garn med pingere på. Der er også andre muligheder end pingere. I USA har man brugt lukkede områder, og i Sverige er der forsøg med skift til andre fiskemetoder. I Danmark har man på nuværende tidspunkt kun pingere som et reelt alternativ. 

Lotte Kindt Larsen fra DTU Aqua arbejder med at nedbringe bifangster af marsvin i garnfiskeriet samt at undersøge, hvor og hvornår marsvinet bliver fanget. Hun fortæller at bestanden af marsvin i Nordsøen er nogenlunde stabil, i indre danske farvande er den nedadgående og i østlige Østersø er bestanden meget lille. Snart kommer der nye tællinger, så man med større sikkerhed kan sige, hvordan det går med marsvinene. Hun fortæller om en undersøgelse hvor en række garnfartøjer i danske farvande har kamera ombord, for at monitere om der er bifangst af marsvin i deres fiskeri.