Din køkkenstol eller din nyfødtes tremmeseng kan være lavet med materialer fra værdifulde gamle skove, i hvert fald hvis du har handlet i IKEA. En ny rapport fra Greenpeace viser, at IKEAs møbelmagere bruger materialer fra fældede gamle skove i Rumænien til at producere populære møbler som f.eks. INGOLF-stole og SNIGLAR-senge. Nogle af de gamle skove, der er fældet, er endda klassificeret som Natura 2000-områder. Greenpeace kræver, at IKEA straks bliver en del af løsningen i stedet for at bidrage til natur – og klimakrisen.

“IKEA kan ikke komme uden om alvoren i det her. På deres hjemmeside kan man læse om deres “Forests Positive Agenda 2030” tiltag, hvor de hævder, at al træ kommer fra ansvarligt forvaltede skove. Men virkeligheden er altså en helt anden med forsyningskæder, der viser tydelige forbindelser til rydning af gamle skove i Rumænien. 

Det er en selvfølge, at IKEA skal tage et større ansvar for sine forsyningskæder og leve op til sine egne løfter om bæredygtighed. Det er dog desværre ikke første gang, at IKEA er blevet sat i forbindelse med denne type skandale,” siger Greenpeaces Sverigechef, Erika Bjureby.

Rapporten “Assemble the truth: Old-growth forest destruction in the Romanian Carpathians” er produceret af Greenpeace i Central- og Østeuropa i samarbejde med flere andre Greenpeace-kontorer, herunder Greenpeace Sverige. I rapporten har Greenpeace sporet, hvem der står bag fældningen af ​​værdifulde gamle skove, herunder Natura 2000-områder, i den rumænske del af bjergkæden Karpaterne. Ved at analysere skovningstilladelser og satellitbilleder, kombineret med feltundersøgelser har Greenpeace fulgt, hvordan fældet skov transporteres fra papirmassefabrikker til møbelproducenter, for til sidst at ende i mange af IKEAs butikker. I alt er der fundet over 30 forskellige møbeldesigns linket til rumænske skove i IKEAs varehuse i 13 forskellige lande: Sverige, Finland, Østrig, Belgien, Tjekkiet, Frankrig, Tyskland, Ungarn, Italien, Israel, Polen, Schweiz og Storbritannien. 

“Greenpeace er principielt ikke imod at bruge træ i fremstillingen af møbler, så længe det går til langtidsholdbare produkter og ikke er på bekostning af nogle af klodens mest værdifulde skove. Jeg tror ikke, at IKEAs kunder vil finde det charmerende at samle stole og tremmesenge derhjemme, hvis de er klar over, hvad den reelle pris på møblerne er. Det indser IKEA formentlig også selv, så vi opfordrer dem derfor til at blive en del af løsningen i stedet for problemet, før vores sidste værdifulde oprindelige skove når at blive ødelagt,” siger Erika Bjureby.

Karpaterne er et af de mest artsrige steder i Europa og hjemsted for brunbjørne, losser, ulve og bisoner samt mange truede plantearter. På trods af det fældes der  skovarealer svarende til fem fodboldbaner i timen. De gamle skove, der fældes her, er særligt værdifulde skove, der ifølge EU’s biodiversitetsstrategi bør være beskyttet.

Ikea

ONSDAG den 10. april, 2024 udgav Greenpeace en rapport, der viser, hvordan IKEA står bag ødelæggelsen af ​​værdifulde gamle skove i Rumænien for at fremstille populære møbler

Vær med

Greenpeace kontakter altid de virksomheder, der er udpeget i vores rapporter inden udgivelse – og vi har nogle gange også kontakt og mødes efter offentliggørelse. Greenpeaces Sverigechef, Erika Bjureby, er ansvarlig for dialogen med IKEAs ledelse vedrørende rapporten. Hun repræsenterer her alle Greenpeace-kontorerne bag rapporten.

Greenpeace kræver blandt andet, at IKEA straks sikrer, at der ikke findes materiale fra gamle skove eller andre beskyttelsesværdige skove i deres forsyningskæde. Fotomateriale fra Greenpeaces feltundersøgelser i Rumænien mv. kan findes  her.