VORES NATUR ER I NØDTILSTAND

Kom Danmarks natur til undsætning. ✊🏻✊🏽✊🏾✊🏿

Miljøminister Magnus Heunicke må komme naturen til undsætning. Skriv under og bak op om disse krav:

  1. Danmark skal leve op til EU’s Vandrammedirektiv = godt vandmiljø i 2027
  2. Mere natur og skov og udtagning af landbrugsjord fra dyrkning af foder
  3. Markant færre landbrugsdyr
  4. Mindre foder til dyr – og mere plantebaseret mad til mennesker
  5. Turbo på omstillingen til dyrkning efter økologiske principper

Jeg ønsker fortsat at kæmpe for vores planet med Greenpeace og modtage information om hvordan jeg kan være med til at beskytte vores planet, klima og miljø. Læs vores privatlivspolitik her.

Giv et bidrag

Med din støtte kan vi sikre, at landbruget begrænser forureningen med kvælstof og giver plads tilbage til naturen.

Kvælstof fra landbruget er årsagen til tilstanden i vores have og fjorde

Landbruget står for 90 procent af de menneskeskabte udledninger af kvælstof, som skaber en eksplosiv vækst af planktonalger om sommeren, der gør vandet brungrønt og uklart. Skidtalger eller fedtemøg sætter sig som brune plamager over hele havbunden, hvilket får ålegræs og tangskove til at visne bort. Og når algerne og planterne forrådner på havbunden skaber det massiv iltsvind, som kvæler livet i fjorden. 

Inde på land bruger kød- og landbrugsindustrien halvdelen af Danmarks areal til at dyrke foder til dyr. Sådan forurenes naturen med kvælstof – på land, i havet og i luften.

Naturen skal have mere plads, og skal det ske, må vi skabe et helt andet og grønnere landbrug.

Danmark skal ikke være storproducent af dyr. Vi skal udvikle et bæredygtigt landbrug, der respekterer planetens tålegrænser og passer på naturen og klimaet. Vi skal have markant færre landbrugsdyr så langt mindre af Danmarks areal går til at dyrke dyrefoder. Sådan kan vi sikre mere plads til natur og skov samt flere marker, hvor vi kan dyrke sunde, plantebaserede fødevarer til mennesker.

Se dokumentarfilmen Ørken under vandet

Vi ser de samme billeder under vandoverfladen i mange af landets fjorde. Mens havnaturen er i nødtilstand, har regering efter regering set til mens udledninger af kvælstof fra gødningen af markerne fortsætter ufortrødent uden, at der er grebet politisk ind for at regulere. 

Det har Greenpeace dokumenteret med bundprøver og optagelser af Det Sydfynske Øhav og Isefjorden i de gentagende højsæsoner for iltsvind, der bogstaveligt får fisk og vanddyr til at flygte mod overfladen og land for at få luft. 

Dokumentarfilmen Ørken under vandet giver et unikt indblik i, hvordan livet ved de danske kyster er under pres. Se dokumentarfilmen her og del den meget gerne, så andre også kan få den set.