Stop nye olie- og gasprojekter, før det er for sent

Ny olie og gas har #ikkemintilladelse

Jeg kræver, at fossilindustrien: 

  • Stopper deres klimaødelæggende aktiviteter inklusiv nye olie- og gasprojekter
  • Tager ansvar og betaler for de tab og skader, den har forvoldt

 

Ja tak, I må gerne holde mig opdateret om Greenpeace kampagner og øvrig miljøarbejde via ovenståede oplysninger. Læs vores privatlivspolitik her.

Støt fast. Din støtte går blandt andet til:

Sammen kan vi gøre dette til forandringens årti. Frem mod 2030 arbejder vi for at:

✅ Globale klimagasudslip er halveret
✅ Alle nye olie- og gasprojekter er standset, og en strategi for at stoppe brugen af fossile brændsler er sat i værk
✅ Sundhed og natur prioriteres over profit

Klimavidenskaben er entydig: Vi skal stoppe alle nye olie- og gasprojekter

De voldsomme, ødelæggende klimaforandringer, vi er vidne til i dag, er et direkte resultat af årtiers jagt efter og afbrænding af olie, kul og gas. Alligevel planlægger verdens regeringer lige nu en fossil produktion i 2030, der er mere end dobbelt så stor, som vi kan tillade os, hvis vi skal nå Parisaftalens 1,5 graders mål.  

Der er med andre ord absolut ingen plads i CO2-budgettet til nye fossile projekter. For at bremse klima- og naturkriserne, inden det er for sent, må vi derfor med det samme stoppe al ny olie- og gasjagt og begynde at udfase de fossile brændsler. Og så er det også på høje tid, at vi holder fossilindustrien ansvarlig for de tab og skader, den har forvoldt. 

Den danske olie- og gasproduktion er stigende

Danmark har som det første og eneste store olie- og gasproducerende land i verden sat en slutdato for vores fossile produktion. Vi har aflyst alle statslige udbudsrunder og spiller en stor rolle på den internationale klimascene, hvor vores dygtige klimadiplomati forsøger at få lande som Indien, USA, Kina og Saudi-Arabien med på fossil udfasning. På COP28 i Dubai, hvor verden blev enige om at omstille væk fra fossile brændsler, spillede Danmark en stor rolle i, at olie og gas for første gang kom så højt op på dagsordenen på et internationalt klimatopmøde. 

Men vi er ikke et foregangsland, før vi rent faktisk går forrest. Vi bliver nødt til at gøre langt mere, før vi for alvor kan inspirere andre lande til at følge i vores fodspor. Vi bliver nødt til at stoppe med at åbne nye olie- og gasfelter. Vi bliver nødt til at komme reelt i gang med at udfase vores produktion. Lige nu står den danske olie- og gasproduktion til at stige i de kommende ti år, og det er fortsat muligt at åbne nye felter i Nordsøen. Det hænger jo ikke sammen hverken med vores internationale arbejde eller med vores forpligtelser i Parisaftalen, og det ved de danske politikere godt.

Hvis vi står sammen kan vi stadig nå at skabe en lysere fremtid

Det er ikke for sent at bremse klima- og naturkriserne og sikre en stabil klode, hvor menneskeliv, arter og natur ikke lider store tab, mens fossilselskaberne svømmer i ufattelige profitter. Men det kræver, at vi står sammen og handler nu. 

Ved at skrive under her kan du være med den i globale voksende bevægelse, der kræver, at fossilindustrien tager ansvar for den ødelæggende klimaskade, den har forvoldt, stopper alle nye olie- og gasprojekter og udfaser sin fossile produktion inden for en tidsramme, der er i overensstemmelse med Parisaftalen. 

Sammen kan vi skabe en bedre, lysere fremtid.