Franske Total vil fracke skifergas i Nordjylland

Fracking efter skifergas kan medføre forurening af vores grundvand, store mængder kemikalieforurenet spildevand og radioaktivt affald. Læs mere…

Samtidig vil det være et alvorligt tilbageskridt for klimaet, hvor Danmark ellers er kendt som foregangsland med nogle af verdens mest ambitiøse energi- og klimamålsætninger.

Spørgsmålet om, hvorvidt vi skal producere skifergas i Danmark handler både om, hvilken fremtid vi ønsker for klimaet og for det danske miljø. Læs mindre.

Bliv en del af den voksende bevægelse for et grønt Danmark fri for fracking.


Tak for din underskrift imod fracking i Danmark!

Nu har vi underskrifter, men vi har brug for flere. Del gerne denne side med dine venner.

Har du lyst til at gøre mere?

Tiden rinder ud! Vi har brug for din hjælp til at stoppe Total – giv et bidrag til at intensivere vores kampagne.