Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy
2 resultater
 

Knebent ja til lille fremskridt for EU's kvotesystem

Nyhed | 4. juli, 2013 kl. 11:37

Et knebent flertal i EU-Parlamentet onsdag sagt ja til forslaget fra EU-Kommissionen om at tilbageholde 900 millioner kvoter. Men forslaget har kun en lille og midlertidig effekt på den alt for lave kvotepris. Kun hvis de 2,2 mia. CO2-kvoter, der...

EU vil fortsætte statsstøtte til overfiskeri

Blog af Sune Scheller | 30. januar, 2014

Tirsdag aften indgik Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen en aftale om en stor pose penge, der skal benyttes i fiskeriet mellem 2014 og 2020. Penge skal bl.a. fordeles mellem fiskeri og fiskeopdræt, kontrol og dataindsamling.

1 - 2 af 2 resultater.