Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy
2 resultater
 

Greenpeace inviterer til konference om skånsomt fiskeri

Nyhed | 21. januar, 2013 kl. 11:00

Skånsomt fiskeri med blandt andet garn og kroge står for en stadig faldende del af fangsterne i det kommercielle fiskeri, og fisken fanges derfor i stadig større grad af fartøjer, der benytter bundslæbende fiskeredskaber.

España: The Destructive Practices of Spain’s Fishing Armada

Rapport/dokument | 3. maj, 2010 kl. 11:39

Spanien er Europas største fiskerination, hvis flåde udgør næsten en fjerdedel af EU's samlede fiskerikapacitet og den flåde, der modtager mest støtte i EU. Nogle af flådens fartøjer fanger mere andre landes samlede fiskerflåder og spanske...

1 - 2 af 2 resultater.