Med rapporten Fra foder til føde II: En ny vej for dansk landbrugsproduktion og fødevareforbrug inden for planetens grænser, viser vi et landbrug i 2040, der holder sig inden for de planetære grænser. Det er et landbrug, hvor Danmark opfylder de aftaler, vi som land har forpligtet os på både internationalt og nationalt inden for klima, natur, vandmiljø og dyrevelfærd.

Vi har omsat det til et scenarie for det danske landbrug og vores fødevareforbrug og på baggrund af tilgængelige data lavet en overslagsberegning på, hvad scenariet vil betyde for landbrugsarealet og dyreholdet i fremtidens danske landbrug i 2040.

Greenpeace står bag rapporten sammen med otte andre grønne organisationer: Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Vegetarisk Forening, Dyrenes Beskyttelse, Foreningen for Regenerativt Jordbrug, Foreningen Klimabevægelsen i Danmark, Rådet for Grøn Omstilling, World Animal Protection og Økologisk Landsforening.

‘Fra foder til føde II’ er en opfølgning på rapporten ‘Fra foder til føde’, der udkom i 2020.