Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Grøn energi haler ind på Kinas sorte kul

Nyhed - 6. juni, 2013
Kinas kulindustri forurener ikke alene luften og truer befolkningens sundhed. Den er en af de allerstørste trusler mod Jordens klima. Et grønt lys i mørket er dog, at Kinas produktion af vindenergi i 2012 for første gang nogensinde voksede mere end elproduktionen fra kul.

28. maj 2013 "De sidste års vækst i Kinas produktion af vindenergi tænder et grønt lys i mørket," siger Harri Lammi (til venstre), der arbejder som rådgiver for Greenpeaces kampagne mod kul i Kina.

 

Greenpeace begyndte for 10 år siden som den første uafhængige organisation i Kina at arbejde for at bremse væksten i landets kulforbrug og erstatte kul med vedvarende energikilder. Kina står for halvdelen af verdens kulforbrug og er samtidig verdens største CO2-udleder. Væksten i Kinas kulforbrug er en af de allerstørste trusler mod Jordens klima.

"De sidste års vækst i Kinas produktion af vindenergi tænder dog et grønt lys i mørket og giver håb for en renere fremtid," fastslår Harri Lammi, der er rådgiver for Greenpeaces kampagne mod kul i Kina. "Og ikke mindst fordi vi sidste år for første gang oplevede en opbremsning i væksten af kulkraft."

"Da vi i 2004 offentliggjorde vores første rapport om potentialerne for vindenergi i Kina, blev vi mødt med bred international skepsis. Men den kinesiske regering valgte faktisk at tage nogle af målsætningerne til sig, og det har ført til, at Kina nu for fjerde år i træk er førende på verdensmarkedet inden for vindenergi."

Enormt potentiale for solenergi

Med 1,3 milliarder mennesker har Kina verdens største befolkning, og landet har de seneste årtier oplevet en voldsom økonomisk vækst.

”Væksten i Kinas kulforbrug er tæt forbundet med landets industrialiseringsproces og økonomiske fremgang, som har løftet mange millioner mennesker ud af fattigdom," fortæller Harri Lammi. "Men det kolossale forbrug af kul har meget høje omkostninger for miljøet og befolkningens sundhed."

Greenpeace i Kina har derfor de seneste år i samarbejde med en række kinesiske forskere lavet en række undersøgelser, der har afsløret, hvordan afbrændingen af kul forurener luften og skader befolkningens helbred. Greenpeace har også sat fokus på kulindustriens store vandforbrug i et land, hvor ferskvand i forvejen er en knap ressource.

Det har skabt stor medieopmærksomhed i Kina, og millioner af kinesere har på sociale medier debatteret emnerne. Det har fået Kinas regering til for første gang at opsætte ambitiøse mål for at begrænse luftforureningens små partikler, hvoraf de fleste stammer fra kul. Der er også tegn på, at Kina overvejer at sætte begrænsninger på kulforbruget i landets tætbefolkede og ekstremt forurenede østlige del.

”Nu arbejder vi hårdt på at gentage vindsuccesen med solenergi. Vi går selv foran og har installeret vores eget demonstrationsprojekt på taget af vores værkstedsbygning i Beijing. Der er et enormt potentiale, og Kinas marked for solenergi forventes allerede i år at blive verdens største,” siger Harri Lammi.

Hjælp Greenpeace med at bremse Kinas kulekspansion ved at give et bidrag allerede i dag. Støt her.

28. maj 2013 Greenpeaces solcelleanlæg er et af de første og indtil videre det største af sin slags i Beijing, som er blevet sluttet til elnettet. Vi arbejder for, at mange andre følger eksemplet, så vi forhåbentligt snart bliver overhalet.