Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Danmark må lade nordsøolien blive i jorden

Nyhed - 13. april, 2014
FNs klimapanel IPCC slår fast, at to tredjedele af verdens kul, olie og gas skal blive i jorden, hvis temperaturstigningerne skal blive under 2 grader. Den danske regering bør lytte og skrinlægge planer om at udvinde ny olie og gas i Nordsøen.

Skal klodens temperaturstigninger holdes under 2 grader, må to tredjedele af verdens kul, olie og gas forblive i jorden. Sådan lød budskabet, da den tredje arbejdsgruppe fra FNs klimapanel IPCC fremlagde deres rapport i Berlin den 13. april 2014. I stedet må vi hurtigst muligt omstille til vedvarende energi, hvis katastrofale klimaforandringer skal undgås.

Det bør få den danske regering til at skrinlægge alle planer om at udvinde ny olie og gas fra Nordsøens undergrund.

”Konklusionerne i IPCC’s rapport er ikke til at tage fejl af. Hvis vi skal gøre os nogen forhåbninger om at holde stigningen i den globale middeltemperatur under 2 grader, så skal 2/3 af de allerede påviste reserver af kul, olie og gas forblive i jorden,” siger Tarjei Haaland, klima- og energiekspert i Greenpeace, og fortsætter:

”Derfor er det stærkt kritisabelt, at den danske regering planlægger at åbne endnu en udbudsrunde for efterforskning og udvinding af ny olie og naturgas i den danske del af Nordsøen. Den danske regering må læse IPCC’s konklusioner, tage sin del af ansvaret og lade olien og gassen under Nordsøen blive, hvor den er”.

Den vedvarende energis tidsalder
Fra år 2000 til 2010 steg det globale udslip af drivhusgasser mere end i noget tidligere årti. Det skyldes blandt andet Kinas store forbrug af kul, som i perioden steg med 9 procent hvert år. Det er dårlige nyheder for klimaet, og fortsætter udviklingen af samme spor er vi på vej mod temperaturstigninger på 4-5 grader.

Den gode nyhed er, at det ikke er for sent at vende udviklingen. Der er sket store fremskridt indenfor vedvarende energi i de seneste år, og den er i stigende grad klar til at erstatte fossile brændstoffer verden over:

”Vedvarende energi er ikke til at stoppe. Det bliver større, bedre og billigere hver eneste dag. Industrien, der lever af at producere fossile brændstoffer, vil modarbejde udviklingen, men det er kun et spørgsmål om tid, før det offentlige pres og økonomiske hensyn betyder, at de enten må følge med udviklingen eller gå til grunde. Det 21. århundrede vil blive den vedvarende energis tidsalder,” siger Kaisa Kosonen, politisk rådgiver i Greenpeace International.