Debatindlæg på Altinget.dk den 13. september 2012 af Søren Dyck-Madsen (Det Økologiske Råd), Tarjei Haaland (Greenpeace), John Nordbo (WWF Verdensnaturfonden) & Jens la Cour (Danmarks Naturfredningsforening).

Et af menneskehedens store problemer vil være knaphed på stadig flere af de ressourcer, som vi bruger i dag og forventer at skulle bruge fremover. Det slås endegyldigt fast med den seneste rapport om ressourceudfordringen fra november 2011 fra det internationale konsulentfirma McKinsey.

Virksomhederne oplever allerede i dag stærkt stigende priser på en lang række ressourcer fra fossil energi over sjældne metaller til fosfor til gødning. En udvikling som ifølge McKinsey vil forstærkes i årene fremover. Samtidig ser vi en stigende global aktivitet – især fra Kina – for at sikre sig rådigheden over sådanne sjældne ressourcer, som der kan forventes knaphed på i fremtiden.

Regeringen tager ansvar

Vi er derfor glade for, at regeringen med miljøminister Ida Auken (SF) i spidsen har påtaget sig at udarbejde en ressourceeffektivitetsplan, som skal fokusere på problemet. Regeringen har også i regeringsgrundlaget bebudet en ny bæredygtighedsstrategi for Danmark inden udgangen af 2013.

Generelle anbefalinger som at spare på ressourcerne, sørge for at købe de bedste og mest holdbare apparater, få repareret i stedet for at smide væk og genbruge så meget som muligt, er gode og rigtige budskaber og en del af vejen frem. Men de har deres begrænsning.

Handlinger styres jo langt hen ad vejen af økonomiske hensyn. Virksomhederne producerer, hvad de kan tjene penge på, og borgerne forbruger oftest de ting, som de finder mest fordelagtige prismæssigt. Traditionel økonomisk teori tilsiger, at når en ressource er ved at være brugt op, så stiger prisen så meget, at der findes alternativer. Men det gør der i stigende grad ikke i den virkelige verden.

Ressourceproblematikken skal tænkes ind i en økonomi, som i langt højere grad baserer sig på, at ingen ressourcer er uendelige og derfor skal anvendes med respekt og omtanke på en måde, så de kan bruges igen og igen.

Brug for konkrete forslag

Vi skal derfor opfordre til, at der nedsættes en hurtigtarbejdende, uafhængig og bredt sammensat ekspertkommission, som i løbet af et års tid kan fremkomme med en række konkrete forslag til, hvordan man i Danmark kan justere den økonomiske politik således, at denne i langt højere grad fremmer en cirkulær tankegang for ressourceforbrug på alle niveauer. Det vil samtidig kunne sætte Danmark på verdenskortet som et af første lande, der for alvor ikke blot vil gennemføre en grøn omstilling af energisystemet, men også indretter en økonomi, der fremmer en bæredygtig brug af ressoucerne. Noget som står flere gange i regeringsgrundlaget, men hvor de konkrete initiativer lader vente på sig.

EU skal også nævnes

Da megen regulering på dette område sker i EU, bør der også fremkomme forslag til, hvordan EU kan medvirke til at justere de nationale økonomiske politikker i alle EU-landene til at tage betydeligt større hensyn til de knappe ressourcer, til reduktion af forurening og til reduktion af det fodaftryk, som EU's borgere sætter på kloden.

En sådan indsats vil sætte handling bag regeringens mål om grøn økonomi og kunne supplere både Ida Aukens ressourcestrategi og regeringens kommende bæredygtighedsstrategi med det element, som oftest mangler - nemlig en omstilling til en grøn økonomisk tænkning, som kan være med til også at løse problemet med stigende knaphed på flere og flere livsnødvendige ressourcer.