Rådsmødet om to vigtige emner i reformen af EUs fælles fiskeripolitik er netop overstået.

Hvordan EU slipper af med overkapacitet; altså det faktum, at der er alt for mange fartøjer i forhold til hvor mange fisk der er i havet, var på dagsordnen.

Danmark var det eneste der land, der på mødet kom med konkrete forslag til, hvordan overkapaciteten kunne bringes ned, ud over det kommissionen foreslog i deres forslag til en ny fiskeripolitik sidste sommer.

Overkapacitet er ifølge kommissionen det grundlæggende problem i den fælles fiskeripolitik. Generelt er den europæiske flåde fortsat alt for stor til de disponible ressourcer, og denne uligevægt er roden til alle problemer med dårlige økonomiske resultater, mangelfuld håndhævelse og overudnyttede ressourcer.”

Danmark foreslog, at alle medlemsstater skulle estimere hvor meget kapacitet de har og hvordan denne kapacitet kan reduceres, sådan at den er i balance med fiskerimulighederne. Der skal indberettes til kommissionen og hvis man ikke leve op til dette; ja - så koster det i forbindelse med udbetalinger i fiskerifonden.

Det er den helt rigtige vej, Danmark her er inde på! Der er nemlig ikke flertal i rådet for at indføre det Kommissionen foreslår: Omsættelige fiskekvoter. 

Omsættelige kvoter går ud på at fiskerne får fisken i havet forærende, så handler de med hinanden og kvoterne samles på færre fartøjer.

Omsættelige kvoter fører måske til en nedbringelse af kapacitet, men de fører samtidig til en udfasning af kystfiskeriet og fører til koncentration af kvoterne på store trawlere. Udfald der hverken gavner beskæftigelsen eller naturen i havet.

Danmarks forslag var især vigtige af den simple grund, at der i rådet ikke er flertal for omsættelige kvoter. Og dermed er der stor risiko for at denne reform igen ikke løser et af de største problemer i europæisk fiskeri i dag. Dette er i sig selv ikke overraskende, da kapacitet er et tilbagevendende problem, der historisk også har vist sig at være et meget svært problem at løse.

Danmark og Kommissionen skal nu forsøge at finde et kompromis. Lad os håbe at Danmark kan finde støtte for sit synspunkt og sin plan, og at Danmark lægger ligeså meget engagement i at få en god aftale om kapacitetsreduktion i hus som de gjorde i forhold til et forbud imod udsmid af fisk.