EU’s fiskeriministre mødes i næste uge for at diskutere, hvordan fremtidens fiskeripolitik skal se ud. Men desværre er ambitionerne på forhånd lave.

Fiskeriministrene vil ikke genopbygge fiskebestandene, de vil ikke stoppe udsmid af fisk, og de vil ikke binde sig til at fjerne overkapaciteten i EU’s fiskeriflåde, selvom netop det faktum at for mange fartøjer jager alt for få fisk er en af hovedårsagerne til, at fiskeriet i EU ikke er bæredygtigt.

Det er lande som Spanien, Frankrig og Polen der træder på bremsen, for en mere bæredygtig fiskeripolitik. Derfor må de mere progressive lande – heriblandt Danmark med Mette Gjerskov (S) i spidsen – trække i arbejdstøjet og sikre, at fiskebestandene genopbygges, at flåden reduceres og at udsmid forbydes.

At genopbygge bestandene er ikke ”kun” noget EU er international forpligtet til, og som vil give sundere økosystemer. Det vil også øge muligheden for at tjene penge på fiskeriet og sikre op imod 100.000 flere job i fiskeriet på EUplan.

EUs fiskeripolitik er det regelsæt, der bestemmer hvordan der fiskes i EU. Men fiskeripolitikken er mildest talt noget af en fiasko. Kun 22 procent af de fiskebestande,  som hører under kvoterne er IKKE overfisket, og for i alt 65 procent af bestandene findes der ikke en ordentlig biologisk rådgivning der kan sige om bestandene er på vej op eller ned. Der fiskes altså mere eller mindre i blinde for om det er bæredygtigt eller ej.

Parlamentet vedtog en betænkning i februar, der med overvældende flertal ville sikre bæredygtighed for fiskebestandene, forbyde udsmid og reducere EU’s fiskeriflåde Rådet og Parlamentet forhandler i øjeblikket om en ny fiskeripolitik der efter planen skal falde på plads til sommer.

Greenpeace støtter Parlamentet og mener at Rådet må gå parlamentet i møde i langt højere grad end Rådet lægges op til i disse dage.

217 NGOer fra hele Europa - heriblandt flere fra Danmark - har sendt et brev til EUs fiskeriministre, hvor de opfordrer dem til at støtte parlamentets forslag og genopbygge de europæiske fiskebestande.

Læs Greenpeace brev til fødevareminister Mette Gjerskov, Folketingets Udvalg for landbrug Fødevare og Fiskeri samt folketingets Europaudvalget forud for ministerrådsmødet i næste uge her.