I dag er Greenpeace på anklagebænken i Gillelejesagen fra 2010, hvor vi dokumenterede omfattende ulovligt fiskeri i et totalfredet torskeområde i Kattegat. Aktivister fra Greenpeace placerede den første GPS-sender i marts 2010 og dokumenterede over sommeren fem piratfiskere på tur efter tur ind i Danmarks eneste totalfredede havområde. Resultaterne fra overvågningen og filmoptagelser blev vist første gang på DR1 d. 24. august 2010. Det er det arbejde, der nu koster Greenpeace som organisation og min kollega, der har vidnet i sagerne mod fiskerne, Sebastian Ostenfeldt, en tur på anklagebænken tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 264 stk. 1 om husfredskrænkelse.

Greenpeace’ afsløringer har ført til, at politiet har rejst sag mod  ikke blot de fem fiskere, Greenpeace havde afsløret, men også yderligere fem fiskere fra Gilleleje, som Fiskeridirektoratet – nu NaturErhvervstyrelsen –  fandt, da de tjekkede flere fartøjer end dem, vi overvågede. Fire af de 10 er dømt, tre af disse er fartøjer, som Greenpeace afslørede.  D. 18. oktober blev H218 idømt 70.000 i bøde (50.000 for ulovligt fiskeri) og fik 260.000 kr. konfiskeret, d. 31. okt. blev H79 idømt 15.000 kr. i bøde og 82.000 kr. konfiskeret og d. 22. nov. blev ND19 idømt 35.000 i bøde og 98.000 konfiskeret.

Den fjerde båd, H291, er den eneste, som er tiltalt udelukkende på baggrund af Greenpeace’ materiale. Derfor har forsvaret rejst en sag omkring brugen af vores overvågningsmateriale. Den har han tabt i byretten og i landsretten og procesbevillingsnævnet har sagt nej til, at sagen kan prøves ved Højesteret. H291 venter derfor sammen med H151, Gilleleje-fiskerformanden, og fire andre Gillejefiskere på, at Landsretten har behandlet de første fire sager, som både anklager og forsvarer har anket. 

Men dommene mod de enkelte fiskere er det mindste, vi har opnået. Det vigtigste er, at fiskeriet i området er stoppet. Det fremgår blandt andet af en rapport fra Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri, der rådgiver Kommissionen, der i sommeren 2011 udgav en evaluering af effekten af torskegenopretningsplanen i Kattegat. Derudover er sanktionerne overfor fiskere, der bryder reglerne skærpet. Blandt andet lagde daværende fødevareminister Henrik Høegh (V) et fartøj til kaj en måned i oktober 2010  efter, at det blev taget med trawlet ude i det fredede område. Brugen af denne sanktion har ikke været i brug før vores Gilleleje-aktion. Sidst, men ikke mindst, har vores afsløringer i Gilleleje betydet, at både Danmark og Sverige har øget kontrollen i området.

Jeg håber på, at retten vil tage alt det med i sine betragtninger, når vi sidder på anklagebænken i dag. Når alle andre midler er forsøgt, må man gå fra ord til handling. Også selvom det kan have nogle retslige konsekvenser for de involverede. Og det var det, nogle modige aktivister gjorde i forsommeren og sommeren 2010. Tak til dem og tak til dig, der støtter Greenpeace arbejde med at bevare livet i havet.