Havnearbejderne i Danmark nægter at medvirke til losningen af den gifttransport, som miljøminister Karen Ellemann har accepteret kommer fra Australien til Danmark. Og det er ikke baseret på den eventuelle personlige risiko, der kan være ved håndtering af kemikaliet. Nej, det er baseret på, at det er gået for vidt, der er simpelthen grænser for, hvor vanvittige ting man kan acceptere at være en del af. Det er borgere som tager et personligt ansvar for sine handlinger.
HCB er blandt verdens absolut farligste kemikalier og både Danmark og Australien er medunderskrivere på Baselkonventionen. Den har som mål at minimere transport af farligt affald over landegrænser og at fremme destruktion af affaldet så tæt på kilden som muligt
Stoffet er svært nedbrydeligt og stærkt miljøskadeligt, fordi det ophobes i fødekæder og på den måde ender i dyr, planter og mennesker med blandt andre kræftfremkaldende effekter. Det er fuldstændigt tosset at sende tusinder af ton af sådan en gift på tværs af hele kloden.

Hvad havnearbejderne, tilsyneladende til forskel fra miljøministeren, har forstået er, at man ikke igennem 30 år kan producere et af verdens stærkeste giftstoffer, for derefter at forbløffes over, at det ikke bare ... forsvandt...
Der er ingen tvivl om, at Australien selv kan destruere affaldet. De har økonomien og teknologien, men mener ikke, at de kan finde et egnet sted at placere et sådant anlæg, og at de slet ikke har noget at bruge det til efterfølgende. Og det argument har ministeren så købt og givet Danmark 6.100 ton giftigt kemikalieaffald i julegave. Det blir' helt sikkert en bytter!