Danmark ender med at gå glip af milliardindtægter de kommende år, fordi Lars Løkke og Lars Barfoed fører en fodslæbende og uambitiøs klima- og energipolitik. Potentialet i at satse på 100 % vedvarende energi er ifølge Ingeniørforeningen i Danmark op mod 200.000 grønne jobs i 2050 og årlige indtægter frem mod 2030 på 200 milliarder fra salg af vedvarende energiteknologier. Snakken om de job og de indtægter vil Løkke og Barfoed åbenbart bare ikke røre med en ildtang. Hvorfor?

Det er mere end dybt beklageligt og ikke særlig troværdigt. Særlig i en valgkamp hvor V og K slår sig op på at føre en ansvarlig økonomisk politik. Hvad er det, I synes, der er så galt med at føre en bæredygtig ansvarlig økonomisk politik, der sigter på både at udnytte de grønne erhvervspotentialer og samtidig gør, at Danmark tager sin del af ansvaret for at løse den globale klimakrise?

Det undrer måske også Lars’ernes vælgere. De vil nemlig gerne have 100 % vedvarende energi og få del i de mange nye job og en styrket eksport af energiteknologier. Det viser en undersøgelse lavet af Epinion fra foråret, og om ikke andet kunne det da være interessant at høre fra Lars og Lars, hvordan de forholder sig til emnet. I undersøgelsen svarede 85 % af Venstres vælgere nemlig, at de ønsker 100 % vedvarende energi i el- og varmesektoren i 2035. Det samme gælder 79 % af Konservatives og Liberal Alliances vælgere. Men sagen er den, at det ønske og løfte vil hverken Løkke eller Barfoed skrive under på! De er ude af trit med deres vælgere, der har indset behovet for, at Danmark stiller om til 100 % vedvarende energi og fastsætter et mål for hvornår dette bør ske. Vælgerne står ikke alene. Danske topchefer er således enige om, at erhvervslivet har brug for en regering, der tør udstikke klare rammer på klima- og energiområdet.

Modsat de to Lars’er forsøger oppositionen at få diskussionen om klimaet ind i valgkampen.  Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti siger ja til den udfordring, det er at omstille den danske el- og varmeforsyning til 100 % vedvarende energi om 24 år. Argumentet er naturligvis, at det er nødvendigt for at tackle klimakrisen og at vi desuden vil tjene penge på eksport af viden om og salg af grønne klimateknologier.

I går spurgte jeg på et TV2 transmitteret vælgermøde Lars Barfoed direkte om, hvordan De Konservative vil udnytte de kæmpe økonomiske potentialer, der ligger i at satse målrettet på grønne klimateknologier. Lars Barfoed svarede, at regeringen jo har lavet sin Energistrategi 2050 og skam gerne vil satse på vedvarende energi.

Forskellen på V og K’s energi- og klimapolitik må frem i lyset i valgkampen. Regeringens klimastrategi taler om en vision om uafhængighed af fossile brændsler, men samtidig vil de ikke udelukke kulkraft kombineret med lagring af CO2 i undergrunden (CCS). Altså ikke fossilfrit men en fortsættelse af afhængigheden af kul, hvor vi ikke får elsektoren omstillet til vedvarende energi og dermed heller ikke får gevinsterne. Hvad mon V og K’s egne vælgere, som vi ved her vil have 100 % vedvarende energi, siger til dette?

Modsat arbejder de fire oppositionspartier for at få 100 % vedvarende energi i alle sektorer i 2050 og i el- og varmesektoren allerede i 2035. Det udelukker helt opsamling og lagring af CO2.  Den forskel har vælgerne krav på, at politikerne fortæller om her i valgkampen. Men måske spekulerer Løkke og Barfoed i, at vælgerne ikke må forstå netop denne forskel på partiernes politik?

Det her er alvor for Danmark. Hvis ikke en kommende regering satser på en storstilet omstilling af Danmark til 100 % vedvarende energi de kommende år, så forsætter usikkerheden i erhvervslivet om rammer og tidshorisont for investeringer og det vil betyde at vi årligt mister ekstra eksportindtægter i milliardklassen og sætter tusindvis af grønne job over styr.