Vores sten-aktion fra Sild Rev ved Tyskland fra 2008 endte i retten. Og tabte. Det er oprørende. For det er ikke bare Greenpeace, der har tabt, men også havet.

Da vi sænkede 320 store sten ned på bunden af vandet omkring Sild Rev forrige sommer, var det for at beskytte området mod bundtrawl. Området er en havpark udpeget af den tyske regering på vegne af EU som et særligt bevaringsværdigt område. Sild Rev er bare lige som de andre havparker kun beskyttede på papiret. Natura 2000-områderne, som havparkerne rettelig hedder, er slet ikke beskyttet i virkeligheden. Og det er det, som retten i Tyskland slår fast med syvtommersøm i sin dom.

Et firma, som tidligere har udvundet sand og grus fra området, gik rettens vej for at søge erstatning, fordi Greenpeace med vores sten-beskyttelse af Sild Rev har bremset deres ødelæggende forehavende. Sand- og grusudvinding fra et bevaringsværdigt område er en skandale, og jeg er stolt over, at vi har stoppet det. Men det er den lokale, tyske domstol altså ikke. Den slog fast, at det var fuldt ud legalt, at firmaet vil fjerne den selvsamme havbund, som havparken er udpeget for at beskytte.

Vi har naturligvis anket dommen, men vi er ikke optimistiske. Og det skyldes, at retten meget præcist udpeger lige nøjagtigt det store hul i havmiljøbeskyttelsen, som Greenpeace kæmper så meget imod. Jeg vil kæmpe videre for at få stoppet de huller - i den tyske såvel som den danske lovgivning. Uanset at vi nu står til at skulle betale erstatning til et firma, der arbejder for det modsatte.

httpv://www.youtube.com/watch?v=Ul5ThZHQGs0&feature=player_embedded