Så er det officielt. Protesterne har virket. Sydkorea har nemlig opgivet sine planer om at påbegynde et "videnskabeligt" hvalfangstprogram.

Det er et vigtigt skridt i den globale indsats for at beskytte hvalbestande. Tak til alle Jer der støttede vores globale underskriftindsamling. En indsamling der resulterede i at over 100.000 underskrifter kunne overleveres til den sydkoreanske regering.   

Ifølge regler i den internationale hvalfangstkommission (IWC) skulle Sydkoreas forslag om påbegyndelse af den videnskabelige fangst være IWC i hænde senest den 3. december. IWC har bekræftet overfor Greenpeace, at de ikke har modtaget forslaget. Dermed har Sydkorea altså droppet deres planer. 

Der er et internationale gældende forbud imod kommerciel hvalfangst, men et smuthul i reglerne gør at lande kan bedrive videnskabelig fangst. Er smuthul som Japan i årevis har brugt for derefter at sælge kødet på det japanske marked. Det er glædeligt at Sydkorea ikke valgte at følge i Japans fodspor. En stor sejer for hvalerne!