På Vattenfalls danske hjemmeside kan man læse, at ”Vattenfalls vision er at udvikle en bæredygtig, diversificeret europæisk energiportefølje med et langsigtet øget overskud og et stærkt vækstpotentiale. Samtidig vil Vattenfall være blandt de førende inden for udviklingen af en miljømæssigt bæredygtig energiproduktion.”

Men ser man på Vattenfalls reelle aktiviteter, så er der hverken tale om ”en bæredygtig europæisk energiportefølje” eller en udvikling ”af en miljømæssigt bæredygtig energiproduktion”.  

Vattenfall ejer og driver 3 miner i det østlige Tyskland, hvor der brydes brunkul i kvadrat-kilometer store åbne brud – såkaldt strip-mining. Produktionen i disse planlægges øget og yderligere to nye brunkulsminer skal åbnes, hvis det står til Vattenfall.
Tre til fire tusind mennesker skal i så fald tvangsforflyttes fra otte landsbyer, som ligger ovenpå de brunkulslag, som skal brydes i 100 meters dybde. De åbne miner er store sår i landskabet og minder mest om ”Mordor” fra Ringenes Herre.

Vattenfall ejer 3 brunkulsminer i det østlige Tyskland. Her i Lausitz.

Det er det 100 % statsejede svenske Vattenfalls plan her at opgrave i alt 1,2 milliarder tons brunkul i perioden indtil 2050. Det er 126 tons brunkul per nulevende svensker.   Denne mængde stærkt forurenende brunkul vil ved afbrænding udlede omkring 1,2 milliarder tons CO2. Det svarer til 28 gange Danmarks aktuelle årlige CO2-udslip.

Vattenfalls brunkul skovles direkte ind i deres tyske brunkulskraftværker (Jänswelde, Boxberg, Lippendorf og Schwartze Pumpe).

Vattenfall ejer og driver to atomkraftværker i Tyskland (Krümmel og Brunsbüttel), to i Sverige (Forsmark og Ringhals) og to primært kulfyrede kraftvarmeværker i Danmark (Fynsværket og Nordjyllandsværket).

Vattenfalls såkaldte ”bæredygtige” produktion af elektricitet (164,6 TWh) i 2013 var fordelt med 54 % på fossile brændsler, 23 % på atomkraft og kun 23 % på vedvarende energi.

At kalde en elproduktion produceret med 54 % fossile brændsler - heraf alene over 1/3 fra det mest svinende og klimabelastende brunkul - og 23 % fra usikker atomkraft med et uløst affaldsproblem for en ”miljømæssigt bæredygtig energiproduktion” er grønvaskning af værste skuffe. Nærmest en sag for forbrugerombudsmanden.

FOSSILE BRÆNDSLER

    Brunkul

    Stenkul

    Gas og olie

54 %

   36 %

   10 %

     8 %

 
 
 

ATOMKRAFT

23 %

 

VEDVARENDE ENERGI

    Vandkraft

    Vindkraft

    Biomasse/affald

23 %

   20 %

     2 %

     1 %

 Vattenfall imod VE-mål for 2030
I EU debatterer medlemslandene om målsætninger for 2030. Den danske regering, de fleste danske partier, Dansk Energi, DONG Energy og en række andre danske grønne virksomheder støtter op om tre EU-mål i 2030 – for henholdsvis drivhusgasreduktion, vedvarende energi og energieffektivisering.
Vattenfall har derimod allieret sig med en række andre europæiske energiselskaber, BusinessEurope og andre sorte virksomheder og lobbyerer kraftigt imod vedtagelse af et EU-mål for vedvarende energi i 2030.

Det er ekstremt pinligt også for Sverige, at Vattenfall aktivt modarbejder en omstilling til vedvarende energi i EU. Og det er det i dyb modstrid med Vattenfall’s påståede mission om, at ” være blandt de førende inden for udviklingen af en miljømæssigt bæredygtig energiproduktion”.

Læs mere om Vattenfall og Greenpeaces kampagne for at standse anlæggelsen af nye kulminer her.

Indlægget er bragt i Arbejderen tirsdag d. 20. maj.