Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Kun Polen spænder ben for energiplan

Pressemeddelelse - 15. juni, 2012
I dag anerkendte energiministre behovet for væsentligt mere vedvarende energi og energieffektivitet som grundlag for Europas fremtidige energisystem, men fejlede med hensyn til en klar plan til handling. Kun Polen støttede ikke vedtagelsen.

På dagens energirådsmøde i Bruxelles har man diskuteret Kommissionens 2050 energy roadmap, og energiministrene har formelt anerkendt, at tre elementer skal være en integreret del af Europas langsigtede energistrategi . Smart og fleksibel energiinfrastruktur, øget energieffektivitet og en væsentligt højere andel af vedvarende energi også kaldet ’no regrets’.

Energiministrene opfordrer EU Kommissionen til at komme med forslag til en politisk ramme for perioden frem til 2030 baseret på disse no-regret elementer. Men rammerne er ikke et fast nok grundlag til at fremme store energi- investeringer.

"Mens nogle lande stadig forsøger at give en livline til risikable og beskidte nukleare og fossile teknologier, kunne energiministrene ikke andet end konkludere, at vedvarende energi, energieffektivitet og et fleksibelt energisystem er de tre væsentlige elementer henimod et europæisk energisystem baseret på vedvarende energi. Men i stedet for opfordring til ambitiøse 2030 mål for vedvarende energi, energieffektivitet og CO2-reduktion, leverede de kun en svag appel til en politisk ramme.", udtaler Frauke Thies fra Greenpeace. "Jo længere tid den polske regering fastholder sin fodslæbende position, jo længere vil EU's borgere og økonomi gå glip af fordelene ved en grøn omstilling af vores energisystem".

I en briefing beskrives det, hvordan Polens kul afhængighed er resultatet af en fejlslagen energipolitik og forsømte muligheder.


Kontakter:
Frauke Thies, Greenpeace EU energy policy director:  (+32) (0)2 2741 915
Jack Hunter,Communications Officer Greenpeace European Unit:  (+32) (0)476 98 85 84
Tarjei Haaland, Klima- og Energimedarbejder, Greenpeace: 28109053