Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Kulsort dag for EU’s klimapolitik

Pressemeddelelse - 16. april, 2013
Greenpeace opfordrer til nationale afgifter på kul, efter EU-Parlamentet har nedstemt at reparere kvotesystemet.

Bruxelles/København, 16. april 2013 – Et flertal i Europa-Parlamentet forkastede ved en afstemning i dag EU Kommissionens forslag til en beskeden, kortsigtet reparation af EU-kvotehandelssystem (ETS) ved at udskyde aktionering af 900 mio. tons CO2-kvoter.

Tarjei Haaland, klima- og energimedarbejder i Greenpeace udtaler efter dagens afstemning:

”Udfaldet af dagens afstemning er et kæmpe nederlag for EU’s klimapolitik. Uden indgreb vil kvotemarkedet ikke stoppe et eneste nyt kulkraftværk fra at blive bygget. Hvis EU’s beslutningstagere ikke kan få det europæiske kvotemarked til at fungere, bør medlemsstaterne udfylde tomrummet ved at indføre nationale klimatiltag, såsom afgifter på kul eller mål for udfasning af kul-baserede kraftværker, som den danske regering har vedtaget." (1)

Efter denne afstemning, er stabiliteten af EU's kvotehandelssystem (ETS) i alvorlige problemer. Hvis overskuddet af CO2-kvoter ikke adresseres, vil det ikke tjene sit centrale formål om at medvirke til udfasning af de fossile brændsler og fremme investeringer i energieffektivitet og vedvarende energi. Rekordlave CO2-kvotepriser på ned til 21 kr. pr. ton CO2 har alvorligt skadet troværdigheden af kvotesystemet og ført til øget brug af de mest klimaødelæggende brændsler som brunkul og kul.

I flere EU-lande, herunder Tyskland, Polen og Holland, er nye kulfyrede kraftværker enten planlagt eller under opførelse, og eksisterende kulkraftværker i hele Europa vil blive levetidsforlænget. Afbrænding af kul har alvorlige følger i form af klimaforandringer, lokal forurening og menneskers sundhed.

Politisk rådgiver i Greenpeace, Jan Søndergård, udtaler:

”Det er dybt frustrerende, at et flertal af Europa Parlamentets medlemmer har ladet sig skræmme af den stenalderlige kampagne imod en opstramning af  kvotehandelssystemet, som den europæiske lobbyorganisation BusinessEurope systematisk har bedrevet i mere end to år (2). Og i dansk sammenhæng er det oprørende, at Dansk Industri ukritisk har rettet ind bag BusinessEuropes kulsorte synspunkter og i klar modstrid med store, fremsynede danske medlemsvirksomheder som DONG Energy, Grundfoss, Danfoss og Vestas talt imod EU Kommissionens helt nødvendige forslag.”


Kontakt: 

Tarjei Haaland, klima- og energimedarbejder i Greenpeace Norden/København: 28 10 90 53

Jan Søndergård, politisk rådgiver i Greenpeace Norden /København: 28 96 90 26

Joris den Blanken - Greenpeace EU, klimapolitisk direktør: +32 476 961375(1) Den danske regering har vedtaget en udfasning af kul i danske kraftværker i 2030.

(2) http://www.businesseurope.eu/content/default.asp?PageID=568&DocID=31509