Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Fuelling The Flames

Rapport/dokument - 19. juli, 2011
Greenpeace-tests af diesel fra tankstationer i ni EU-lande viser, at dieselen indeholder op mod 7 % af de mest klimaskadelige biobrændstoffer(raps, palmeolie, soja).

Greenpeaces test kommer dagen før Kommissionen i EU ventes at komme med en  vurdering af biobrændstoffernes såkaldte indirekte forskydningseffekter, ILUC (indirect land-use changes). ILUC-effekter forekommer ved, at dyrkning af afgrøder til produktion af biobrændstoffer fortrænger traditionel landbrugsproduktion til ikke-opdyrket land, som ryddes og resulterer i udledning af drivhusgasser.

urwaelder_biodiesel_2011