Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Greenpeace-klage til Natur- og Miljøklagenævnet over VVM-redegørelse og miljørapport om skifergas-boring ved Dybvad

Rapport/dokument - 25. juli, 2014
Greenpeace retter hermed en klage til Natur- og Miljøklagenævnet over ”VVM-redegørelse og miljørapport – efterforskningsboring Vendsyssel-1 – Skifergas ved Dybvad” .

Greenpeace mener, at hverken den oprindelige (Februar 2014) eller den let rettede udgave (juni 2014) af VVM-redegørelse og miljørapport – eller i Lokalplan SAE.T.13.02.01 - er fremlagt med fyldestgørende dokumentation for den sammenfattende vurdering af en efterforskningsborings påvirkning af miljø og sundhed fra naturlig radioaktivitet.

Læs klagen i fuld længde her: 

Klage til Natur- og Miljøklagenævnet, Frederikshavn Kommune