Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Høringssvar til Miljøstyrelsens håndtering af uønskede stoffer

Rapport/dokument - 8. maj, 2014
Sammen med Det Økologiske Råd giver Greenpeace i høringssvaret her udtryk for holdningen til Miljøstyrelsens strategier for at håndtere nogle af de 11 udvalgte stoffer, der er på listen over uønske stoffer i bl.a. legetøj, kosmetik og tøj. Det er afgørende, at Miljøstyrelsen inkluderer lav-dosis effekter i sine vurderinger af, om MTBE-stofferne virker hormonforstyrrende. Flere studier har påvist, at det er et problem. Det er også vigtigt, at Miljøstyrelsen ser på risikoen for at udvikle cancer, da andre studier har vist, at gnavere – udsat for høje MTBE-koncentrationer – har høj risiko for at få cancer. Greenpeace og Det Økologiske Råd bakker i øvrigt op om, at Miljøstyrelsen vil gøre en indsats for at skabe viden i befolkningen om, at sparepæren indeholder kviksølv, der skader miljøet, når de danske forbrugere smider dem ud. Her bør Miljøstyrelsen dog samtidig fremlægge, hvad de vil gøre ved problemet.

Hent høringssvaret her:

Høringssvar - Miljøstyrelsens håndtering af uønskede stoffer