Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Danmarks natur 2010

Rapport/dokument - 19. maj, 2010
- om tabet af biologisk mangfoldighed

Danmarks natur 2010 - om tabet af biologisk mangfoldighed

Download document

Executive summary: I 1992 vedtog verdens lande Rio-konventionen om bevarelse af verdens biologiske mangfoldighed. Den blev senere fulgt op med en målsætning om, at nedgangen i verdens rigdom af planter, dyr, økosystemer og genetisk variation skal være væsentligt reduceret i 2010. I overensstemmelse hermed har Danmark sammen med de andre EU-lande forpligtet sig til at stoppe tilbagegangen i hele EU i 2010.

Num. pages: 92

ISBN: 978-87-992310-3-4