Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Fakta om forurening

Side - 21. september, 2011
Greenpeaces efterforskning viser, at der er links mellem en række kendte tøjmærker og tekstilfabrikker i Kina, der udleder giftige kemikalier i naturen. Her nogle fakta.

Problemet

Rent vand er ikke alene en menneskeret, det er også den resource i verden, der er under det hårdeste pres. Ikke mindst fra fabrikker, der sender giftige kemikalier direkte ud i floder og vandløb og derfor både truer menneskers sundhed og miljøet.

 • En nyere undersøgelse viser, at vandmangel og vandforurening er blandt de mest bekymrende miljømæssige problemer i verden.
 • FN skønner, at industriel produktion hvert år er ansvarlige for dumpning af 300–500 tons tungmetaller, opløsningsmidler, giftigt slam og andre affaldsprodukter i vores vandmiljø.
 • 70% af Kinas floder, søer og vandreserver er påvirkede af vandforurening.
 • Hver fjerde kineser har ikke adgang til rent drikkevand.
 • Shanghai’s 20 millioner indbyggere er afhængige af Yangtze-floden som kilde til drikkevand. Hvert eneste år bliver der dumpet omkring 30 milliarder tons spildevand i floden.
 • 20% til 30% af Kinas vandforurening skyldes industriel production af eksportvarer.

Kemikalierne

Greenpeaces efterforskning har vist, at tekstil-fabrikker i Kina udleder giftige kemikalier i Kinas vandmiljø. Men hvad er det helt konkret, der er så problematisk ved det?

 • Både alkylfenoler og perfluorerede kemikalier, PFC, er kendte for at kunne være hormonforstyrrende selv i mindre doser.
 • Disse kemikalier er svært nedbrydelige, kan ophobe sig i fødekæden og ende i større doser i pattedyr som f.eks. mennesker.
 • Mange farlige kemikalier transporteres i vores have, atmosfæren og gennem fødekæden og kan findes langt fra kilden. PFC er blevet fundet i fugle, fisk, hvaler, isbjørne og selv i modermælken hos ammende mødre.
 • Mængden af PFC fundet i mennesker er faldet i USA, imens det er steget i Kina i perioden mellem 1987-2002.
 • PFC er kendt for at være væksthæmmende, skade leveren, være hormonforstyrrende og skade reproduktionsevnen.
 • alkylfenoler kan påvirke den seksuelle udvikling, forstyrre reproduktionsevnen og immunsystemet.
 • I mange tilfælde er det faktisk muligt at skifte de mest farlige kemikalier ud med mindre farlige kemikalier. Det har tekstilindustrien derfor også gjort i mange andre lande end Kina.

De kendte mærker

Virksomhederne bag en række kendte mærker inden for sports- og modetøj, har alle forbindelse til fabrikker, der udleder giftige kemikalier til vandmiljøet i Kina. En forurening, som Greenpeaces efterforskning nu har afsløret, og som giver et lille indblik i et større billede af et land, der er præget af omfattende forurening til skade for folks helbred og vigtige vandsystemer både i og uden for landet.

Hvem har retten til fremtiden?

 • Næsten 75% af verdens produktion af tøj til eksport foregår i udviklingslande, imens virksomhederne bag de største mærkevarer primært har hovedkontor i den nordlige del af verden.
 • Kina har siden 1995 været nummer et eksportør af tekstiler.

Mange af de store internationale tøjproducenter har formuleret flotte politikker om social ansvarlighed og miljømæssig bæredygtig produktion.

Fine ord er imidlertid ikke nok. Virksomhederne bag de kendte mærker bliver nødt til at skride til handling nu og her og tage medansvar for forureningen med giftige kemikalier. Verden har brug for lederskab og for virksomheder, der tør udfordre den måde man producerer på i dag. Siden Greenpeace startede sin kampagne i juli har store tøjvirksomheder som Nike, Adidas, Puma og H&M taget udfordringen op - hvem bliver den næste?

Løsninger

Youngor Textiles udleder farlige kemikalier i floden Fenghua.

Store internationale tøjmærker er indflydelsesrige nok til at kunne skabe forandring. Gennem deres valg af design og gennem deres samarbejde med diverse leverandører er de magtfulde nok til at kunne eliminere brugen og udledningen af giftige kemikalier.

Som indflydelsesrige virksomheder har de ansvar for at gøre noget. Derfor lægger Greenpeace pres på virksomhederne for at de skal gøre deres indflydelse gældende og gå foran og vise vejen for en giftfri fremtid.