Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Hvad gør Greenpeace

Side - 21. september, 2010
Greenpeace har arbejdet med hvaler siden 1970’erne. Gennem dette arbejde har vi blandt andet medvirket til det internationale moratorium mod kommerciel hvalfangst, der blev etableret i 1986 af den Internationale Hvalfangstkommission, IWC. Ligeledes har Greenpeace bidraget til udnævnelsen af Sydhavet som hvalreservat i 1994.

Greenpeace-aktion mod japansk hvalfangst i Sydhavet.

Selvom der blev etableret et moratorium mod kommerciel hvalfangst i 1986, og at Sydhavet (Antarktisreservatet) blev udnævnt til hvalreservat i 1994, er der stadig er stort arbejde med beskyttelsen af verdens hvalbestande.

Greenpeace kræver dansk støtte til stop for kommerciel hvalfangst

Danmark var i 1982 medvirkende til, at der blev aftalt et internationalt forbud mod kommerciel hvalfangst (der trådte i kraft i 1986), men i de seneste år har den danske holdning ændret sig. Man har fra dansk side i højere grad lagt sig på linje med nationer, der støtter kommerciel hvalfangst, herunder Japan. Det var først i 2008, at Danmark stemte for oprettelsen af et hvalreservat i Sydatlanten under et møde i IWC i Chile. Ved de forrige fem afstemninger, hvoraf den første fandt sted i 2001, stemte Danmark imod forslaget.

Det er vigtigt, at Danmark fremover stemmer for alle forslag, der støtter et fortsat moratorium, støtter oprettelsen af nye hvalreservater samt fordømmer Japans såkaldte videnskabelige hvalfangst i Antarktisreservatet. Derfor arbejder vi i Greenpeace politisk med at sikre en positiv dansk holdning i IWC.

Aktioner i Sydhavet

Siden 1994 har Sydhavet været erklæret hvalreservat. Alligevel driver Japan kommerciel hvalfangst i området under dække af videnskabelige formål. Men den videnskabelige hvalfangst er kommerciel hvalfangst i forklædning. Greenpeace har i en længere årrække aktioneret mod den Japanske regering og Japans hvalfangerflåde i Sydhavet.

Senest har to aktivister fra Greenpeace i Japan afsløret at kødet fra den japanske såkaldte "videnskabelige" fangst i hvalreservatet ved Antarktis rent faktisk sælges på det sorte marked. Ingen sigtelse er blevet rejst mod de ansvarlige for den ulovlige hvalfangst, mens de to aktivister for Greenpeace fik en betinget dom for tyveri.

Greenpeace samarbejder med videnskaben

Når Japan driver hvalfangst med henvisning til videnskabelige formål, er det en direkte løgn. Enorme mængder hvaler er i årenes løb blevet fanget under dette påskud, og de videnskabelige publikationer har i same periode været minimale. Greenpeace har samarbejdet med forskere om at spore og opsamle data om pukkelhvaler. Greenpeace har vist, at det er muligt at bedrive videnskab og forsøge at forstå havets kæmper uden at dræbe dem og bidrage til nedgangen i hvalbestande.