Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy
Untitled Document

Ruslands

hemmelige oliekatastrofe

I årtier har Ruslands oliegiganter forurenet store dele af landets engang smukke og blomstrende landskab. I det skjulte løber olien ud på jorden og ud i det Arktiske Ocean, hvor det forgifter vandet og ødelægger eksistensgrundlaget for lokalsamfund og oprindelige folk.

Greenpeace har undersøgt og dokumenteret den igangværende katastrofe og kan afsløre, hvordan olien siver ud i floder og på landbrugsjord. Den lækkede olie spreder sig og bliver en tyk, tung sump, der kvæler planter og dyr, og tvinger folk til at forlade deres land og byer. Olien forurener fødevarer og vandforsyning, og mennesker må leve med den viden, at deres engang rene floder, skove og luft nu udgør alvorlige sundhedsmæssige risici.

Ved forårets begyndelse samles lokale fra Komi-regionen i Rusland – samme tidspunkt og samme mål. Med skovle og spande forsøger de nærmest desperat at rydde lidt op af de massive olieudslip, der gør floderne sorte og kvæler vegetationen.

Problemerne har stået på i årevis. Olieselskaberne vender problemerne ryggen, og regeringen og myndighederne lukker øjnene og lader dem slippe gennem smuthullerne i den løse lovgivning. De lokale og naturområderne betaler regningen.

Og i 2014 er problemerne fortsat omfattende, konkluderer rapporten ”Oil Pollution in Russia: Problems and Possible solutions” (engelsk resumé).

Olieforureningen fra Ruslands onshore olieudvinding er dog langt mere simple end offshore-boringerne i det ekstreme Arktis. Ruslands offensive olieplaner i Arktis er derfor forbundet med høj risiko for olieudslip.

Hovedproblemerne er:

- Der sker omkring 10.000 oliudslip årligt i Rusland pga. misligholdte og ødelagte rørledninger, og olieselskaberne stilles ikke økonomisk til ansvar.

-  Selskaber investerer meget lidt i nyt udstyr, så den ”moderne”olieindustri er rusten og nedslidt – igen fordi den slappe lovgivning tillader det.

Løsningerne er – helt kort – at stramme lovgivningen, så selskaberne drages til ansvar, og miljøødelæggelserne stoppes. Her er nogle af de vigtigste opfordringer fra Greenpeace:

- Staten skal dokumentere olieforureningens omfang – staten har i dag ikke opdateret statistik, fordi det ikke er et krav.

- Olieselskaberne skal i langt højere grad holdes ansvarlige for olieforureningen, også økonomisk – i dag slipper virksomheder med bøder helt ned til få tusinde euro. Resultatet: Olieudslippene fortsætter, og ingen rydder op.

Komi-regionens forurenede områder

oil spill 01
oil spill 02
oil spill 03
oil spill 0
oil spill 0
oil spill 0
oil spill 0
oil spill 0
oil spill 0
oil spill 10
oil spill 11
oil spill 12
oil spill 13
oil spill 14

 

Den onde cirkel af olie, korruption og forurening

Når olie- og gasindustrien udvider deres industrielle anlæg, er det generelt ledsaget af store PR-kampagner. De skal overbevise lokale beboere om, ​​at olieboringer og olieproduktion er helt harmløs og vil bidrage positivt til den samlede udvikling af området og dets infrastruktur. I et område hvor mange ikke har adgang til internettet og end ikke har telefon, er det alt for nemt for olieindustrien at føre lokalbefolkningen bag lyset.

 

Hvor meget olie udledes der hvert år i Rusland?

Ekstreme vejrforhold sammen med en manglende vedligeholdelse har resulteret i en langsom, men konstant udsivning af olie fra brud på rørledninger. Desuden foregår der stadig en sundhedsskadelig afbrænding af gas (heraf er 60 % metan - en kraftig drivhusgas). Rusland brænder omkring 40 milliarder kubikmeter af gas af fra olieboringer hvert eneste år.

Nedbrud i lokalsamfundet

Grupper af oprindelige folk fra Nordrusland, Sibirien og Russisk Fjernøsten, i alt omkring 250.000 mennesker, er nogle af de mest udsatte grupper i det russiske samfund. Deres økonomi og traditionelle levevis er direkte afhængig af fiskeri, jagt, landbrug og indsamling, men olieselskabernes aggressive fremfærd ødelægger deres landområder og deres mulighed for at forsørge sig selv og deres familier på traditionel vis.

F

ra han var 12 år gammel og til han gik på pension i en alder af 72, avlede Kanev Vyacheslav Vasilyevich rensdyr i Komi-landsbyen Ust'-Usa.

Rensdyr har brug for brede og åbne områder. I dag er jorden omkring Komi skæmmet af mere end 3.000 borehuller og flere tusind kilometer rørledninger løber på kryds og tværs i hele området.. Kanev siger, at han var nødt til at drive sine dyr længere og længere sydpå for at give dem uberørte græsgange. Rensdyrene nægtede at spise mos og lav fra det forurenede område. For Kanev og de andre rensdyrdrivere har udbredelsen af ​​olieindustrien gjort deres levevis umulig.
Valery Bratenkov

V

alery Bratenkov arbejder som værkfører på oliefelter udenfor Usinsk. Efter endt arbejdstid arbejder han for en lokal miljøgruppe. Bratenkov påpegede over for sine chefer, at olieudslippene sker lige for næsen af dem og bad dem om at reparere rørledningerne. "De blev fornærmede og sagde, at det kostede for mange penge." (Kilde: AP on location med Greenpeace)

I hele området danner den spildte olie giftige søer, kvæler vegetationen og trænger ned i jorden og grundvandet. I den lille landsby Ust'-Usa må indbyggerne leve med konsekvenserne hver dag.
drinking water
Village Kolva at river Kolva and inhabitants. Young unemploied men at the river.

U

nge mennesker i landsbyen Kolva har kun et ringe håb for fremtiden. De kan ikke længere leve af jagt og fisker, men lider i stedet under høj arbejdsløshed. Få kan få et job hos olieselskaberne og det er meget begrænset hvad der er af andre muligheder.

Generelt anses selvmordsraten i Rusland allerede for at være en national krise. I hele Komi-republikken er selvmordsraten næsten det dobbelte af landsgennemsnittet, og blandt de oprindelige folk er det tre gange så højt.

Spring melt reveals oil spilt through the winter

E

n fisker i Kolva viser sin sparsomme fangst frem. "Selskaberne ankom for 40 år siden, borede efter olie og lod det sive ud i landskabet og floderne indtil fiskene svømmede med maven opad. Da vidste vi, hvad fremtiden ville bringe." Fiskeri, jagt og landbrug var de traditionelle erhverv i Komi, men i dag kan ingen leve af dem længere.
Once a good livelihood, fishing has now become a meagre existence for the the people of Kolva village

I

den lange arktiske vinter går olieudslip fra brister i de mange rørledninger ubemærket hen. Når temperaturerne stiger om sommeren, løber store mængder olie med smeltevandet ud i åer og vandløb og herfra hele vejen ud i det arktiske ocean. “Foråret er det værste," siger indbyggerne i Ust'-Usa. "Der har du olie i vandet, i luften, i maden, overalt. Det stinker af olie." Foto: Greenpeace/Staffan Julén

Ruslands krav på Arktis

En lektie der skal læres

Ifølge en repræsentant fra det russiske ministerium for naturressourcer, er udviklingen af Ruslands kontinentalsokkel "kendetegnet ved de mest komplicerede arbejdsforhold og kræver brug af nye og unikke teknologier. Samtidig er der andre store problemer: yderst vanskelige klimatiske og geologiske forhold, mangel på infrastruktur, udvindingsområder der ligger fjernt fra kysten, og mangel på afprøvede teknologier til udvikling af offshore olie- og gasfelter i Arktis."

Hvis den russiske olie- og gasindustri ikke har været i stand til at overholde reglerne i de eksisterende felter - på trods af at alle de nødvendige tekniske muligheder er tilstede - hvorfor skulle vi så tro, at olie- og gasindustrien vil udvise større ansvar overfor miljøet ved olieboringer i de arktiske farvande?

Tidligere hemmeligstemplede regeringsdokumenter viser, at oprydning efter et olieudslip i de iskolde farvande er "næsten umuligt" og uundgåelige fejltagelser vil ødelægge det skrøbelige arktiske miljø.Du kan være med til at fortælle historien

Del på Facebook Del på TwitterDel på Tumblr

Du kan være med til at beskytte Arktis


Læs mere

 

Seneste

 

Hilsen til mine kolleger i toppen af Shells boreskib

Blog af Jon Burgwald | 25. februar, 2012

Det er lørdag morgen, og inden jeg sætter mig med min kop te og min avis og nyder weekenden, bliver jeg nødt til at sende en tanke til mine venner i New Zealand. Ikke fordi min chef har fortalt mig, at jeg skal gøre det eller fordi det...

100.000 mails til Shell på to døgn

Nyhed | 25. februar, 2012 kl. 9:51

Det er kun lidt over to døgn siden, at Greenpeace-aktivister i New Zealand klatrede op i tårnet på Shells boreskib ”Noble Discoverer” og stoppede det i at forlade Auckland og sejle mod Arktis. Indtil nu har 100.000 skrevet til Shell.

50.000 har på under et døgn bedt Shell holde sig ude af Arktis

Nyhed | 24. februar, 2012 kl. 14:21

Greenpeace-aktivister i New Zealand stoppede i går aftes Shells boreskib ”Noble Discoverer” fra at forlade Auckland og sejle mod Arktis. Det har på under et døgn fået 50.000 verden over til at skrive til Shell.

Aktivister i New Zealand stopper Shells boreskib

Nyhed | 23. februar, 2012 kl. 20:49

Aktivister fra Greenpeace i New Zealand stoppede torsdag aften Shell-boreskibet Noble Discoverer fra at sejle ud fra havnen i Auckland mod Arktis. Aktivisterne - deriblandt skuespilleren Lucy Lawless - kræver at Shell skal stoppe sin arktiske...

Arktis skal ikke være et oliemaleri

Blog af Jon Burgwald | 22. februar, 2012

I går aftes klatrede mine britiske kolleger op på toppen af kunstmuseet National Gallery på Trafalgar Square i London. Her foldede de et 40 meter stort banner ud med en hilsen til det internationale olieselskab Shell. ”It’s No Oil...

181 - 185 af 302 resultater.