Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Gensplejsdede planter, GMO (Genetisk Modificerede Organismer) kan hverken afhjælpe fødevarekriser eller løse landbrugets problemer. Erfaringerne viser derimod, at udsætning af GMO i naturen resulterer i øget forbrug af sprøjtegift, spredning til uønskede områder og tab af udbytte. Yderligere findes der i dag GMO-produkter med gener resistente overfor antibiotika.

Multinationale GMO-virksomheder markedsfører GMO, som løsning på verdens sultproblem. Alt imens FNs landbrugspanel, IAASTD, vurderer, at løsningen med hensyn til verdens fødevareforsyning og tilpasning til klimaforandringerne ligger i bæredygtigt landbrug, og ikke i GMO.

Et landbrug der i dag står for den samme udledning af drivhusgasser som den globale transportsektor er ikke bæredygtigt. Et klimavenligt landbrug kræver en omfordeling af EU's landbrugsstøtte. Det skal gøres økonomisk attraktivt at drive bæredygtigt landbrug.

Seneste

 

Politianmeldelse af Connie Hedegaard

Rapport/dokument | 1. august, 2007 kl. 0:00

Greenpeace anmelder dags dato Danmarks Miljøminister Connie Hedegaard for overtrædelse af Ministeransvarlighedslovens § 5. Miljøministeren har i strid med dansk lovgivning tilladt anvendelse af GMO-majsen MON863.

19 April 2004: Greenpeace aktivister skriver

Billede | 16. juli, 2007 kl. 0:00

19 April 2004: Greenpeace aktivister skriver "Stop GE imports" på siden af skibet Rhein, da det anløber i Brisbane, Australien, med 13,000 ton genmodificeret soya, der skulle bruges til dyrefoder.

Greenpeace

Billede | 28. juni, 2007 kl. 0:00

Greenpeace-aktivister holder banner uden for Rådsbygningen i Luxembourg med besked til ministrene om at "Protect Europe from GM food risks".

13

Billede | 14. juni, 2007 kl. 0:00

13. marts offentliggjorde det uahængige franske forskerteam CRIIGEN en rapport, der viste, at Monsantos gensplejsede maj MON863 havde toksiske effekter på rotter. Greenpeace tog til Århus for at teste importeret majs for den problematiske GMO.

Greenpeaces høringssvar ang. forsøgsmarker med NK603

Rapport/dokument | 14. juni, 2007 kl. 0:00

Greenpeace høringssvar til Monsantos fire ansøgninger om forsøgsmæssig udsættelse af Roundup-resistent GMO-majs, NK603, i Danmark.

Samme dag som et fransk forskningsteam offentliggør

Billede | 13. marts, 2007 kl. 0:00

Samme dag som et fransk forskningsteam offentliggør, at GMO-majsen MON863 har toksiske effekter på rotter, er Greenpeace i Århus for at teste importeret majs for den problematiske GMO.

Rice Industry in Crisis

Rapport/dokument | 6. februar, 2007 kl. 10:27

Major rice markets close doors to genetically engineered rice after contamination of the global food supply chain

Global Status of Genetically Engineered Crops

Rapport/dokument | 18. januar, 2007 kl. 0:00

2006 – forbrugere, landmænd og regeringer verden over afviser gensplejsede afgrøder.

Efter massivt pres fra forbrugerne vil McDonald's

Billede | 26. juli, 2006 kl. 11:58

Efter massivt pres fra forbrugerne vil McDonald's ikke længere sælge kylling fodret med soya dyrket på områder, der tidligere var Amazona-regnskov.

Vi har stadig brug for din hjælp til underskriftindsamlingen

Nyhed | 27. juni, 2006 kl. 0:00

Mælk, æg og kød fra dyr, der er opfostret på GMO-foder, er undtaget fra EU's GMO-mærkningskrav. Fordi produkterne ikke er mærket og dermed ikke kan skelnes fra GMO-fri produkter, støtter europæiske forbrugere uvidende dyrkning af GMO-dyrefoder,...

61 - 70 af 128 resultater.