Syksy Räsänen tukee Greenpeacen aktivistien vapauttamista ja Arktiksen suojelua.

Rohkeutta katastrofin aikana

Sivu - joulukuu 18, 2013
30 tunnettua suomalaista osallistuu toimintaan Arktiksen suojelemiseksi ja Greenpeacen 30-henkisen miehistön vapauttamiseksi absurdeista huliganismisyytteistä.

En pidä siitä, että puhutaan ilmastonmuutoksen uhasta. Ilmastonmuutos ei ole uhka, se on paraikaa tapahtuva katastrofi. Eri arvioiden mukaan ilmastonmuutos tappaa kymmeniätuhansia, mahdollisesti satojatuhansia, ihmisiä vuosittain ja vaikeuttaa miljoonien elämää ympäri maailmaa, enimmäkseen köyhissä maissa. Tätä katastrofia on liian myöhäistä estää, mutta sitä voi lieventää.

Ilmastonmuutosta on tutkittu pitkään, ja sen syistä on hyvä käsitys, kuten myös tavoista hillitä sitä. Keinoja on erilaisia, mutta ainakin fossiilisten polttoaineiden käytön vähentäminen on välttämätöntä. Tutkimusta pitää jatkaa ja kuva tarkentuu koko ajan, mutta ongelmana ei ole tutkimustiedon epäselvyys, vaan toiminnan puute.

Tämänhetkiset toimet ilmastonmuutoksen lieventämiseksi eivät ole suhteessa katastrofin vakavuuteen. Ilmastonmuutokseen, kuten muihinkin maailmanlaajuisiin kriiseihin, reagoiminen vaatii yhteisiä poliittisia päätöksiä, ei vain yksityisiä kulutustapojen muutoksia. Päättäjät eivät ole kantaneet vastuutaan yhteisestä tulevaisuudesta huolehtimisesta, joten kansalaisyhteiskunnan pitää herätellä sekä poliitikkoja että muita kansalaisia toimimaan.

Sini Saarelan ja muiden Greenpeacen aktivistien väkivallaton tempaus toi arktisen öljynporauksen julkiseen keskusteluun. Toivon mukaan tämä nopeuttaa sen lopettamista: fossiilisia polttoaineita joka tapauksessa pitäisi käyttää vähemmän ja niiden poraaminen erityisesti arktisilta seuduilta, jotka ovat herkkiä onnettomuuksille, on erityisen tuhoisaa.

Sini ja muut aktivistit voivat saada toimistaan vuosien vankeustuomion: he ottivat henkilökohtaisia riskejä koko ihmiskunnan tulevaisuuden puolesta. Korkeampia kehuja tuskin voi antaa. Myös poliittisilta päättäjiltä vaaditaan rohkeutta katsoa välitöntä taloudellista hyötyä pidemmälle – ilmastonmuutoksen taloudelliset haitat ovat lähes yhtä mittavat kuin sen aiheuttama inhimillinen kärsimys.

Kansainvälinen vaikuttaminen on tärkeää, mutta Suomen pitää katsoa ennen kaikkea omia toimiaan. Ensimmäinen askel kohti vastuullista ilmastopolitiikkaa olisi se, että suomalaiset valtionyhtiöt lopettaisivat arktiseen öljynporaukseen osallistumisen – suomalaisilla jäänmurtajilla ei pitäisi olla mitään osaa arktiksen tuhoamisessa.

Kirjoita Shellin uudelle toimitusjohtajalle ja vaadi Arktiksen suojelemista

Tutustu myös miehistön jäseneen Mannes Ubelsiin