Uusi vaara pinnan alla: syvänmeren kaivostoiminta uhkaa elämää

Allekirjoittaneita juuri nyt! Tavoite

{{targetCounter}}

{{goal}}

Sanotaan SEIS syvänmeren kaivuulle!

Syvänmeren kaivuu on uhka merille. Hallitusten ympäri maailman on otettava vahva kanta syvänmeren kaivostoimintaa vastaan. Niiden on vaadittava julkisesti, että tämä teollisuudenala ei saa käynnistyä. Nyt on ryhdyttävä toimiin syvänmeren pohjien suojelemiseksi. Liity joukkoomme allekirjoittamalla vetoomus!

Allekirjoitan vetoomuksen ja osoitan näin tukeni maailman merten ja syvänmerenpohjien hyväksi. Hyväksyn sen, että saan Greenpeacelta tietoa ilmastotyöstä ja siitä, kuinka voin suojella ympäristöä. Allekirjoittamalla hyväksyn myös tietosuojakäytännön.

Signed up Goal

{{targetCounter}}

{{goal}}

Tue työtämme tekemällä lahjoitus

Greenpeace on täysin riippumaton järjestö juuri siksi, että toimintamme perustuu yksityisten ihmisten tukeen. Lahjoitusten avulla mm. lisäämme ilmastotietoutta, edistämme poliittista päätöksentekoa, paljastamme ilmaston tuhoajia ja painostamme päättäjiä muutokseen ilmastokriisin hidastamiseksi. Lahjoita työhömme, jokaisella eurolla on väliä!

Uusi, tuntematon uhka merellä

Syvämeri on biologisen monimuotoisuuden aarreaitta ja lukemattomien ihmeiden ja mahdollisuuksien koti. Se on myös yksi parhaista liittolaisistamme ilmastonmuutosta vastaan. Mutta uusi uhka siintää horisontissa: syvänmeren kaivostoiminta.

Hyvä uutinen on, että voimme vielä pysäyttää tämän alan, mutta meillä ei ole paljoa aikaa. Tämä tuhoisa teollisuudenala vaatii vielä luvan toiminnalleen ISA:n (International Seabed Authority) kokoukselta. ISA on YK:n alainen kansainvälinen järjestö, joka koostuu eri jäsenvaltioiden edustajista ja se vastaa käytännössä valtamerten kaivosyhtiöiden sääntelystä ja syvänmeren pohjista. Syvänmeren kaivosteollisuus on kuitenkin löytänyt oikeudellisen porsaanreiän toiminnalleen, jonka myötä se antoi hallituksille eräänlaisen uhkavaatimuksen. Uhkavaatimus antoi periaatteessa ISA:lle aikaa luoda alalle toimintasäännöt heinäkuun 2023 loppuun mennessä. Tähän painostamiseen me emme suostuneet vaan aloitimme kampanjamme syvänmerten puolesta.

ISA ja sen edustajat kokoontuivat heinäkuussa 2023 Jamaikan Kingstonissa agendanaan saada aikaiseksi alalle säädöstö, joiden mukaisesti syvänmeren kaivostoimintaa voitaisiin alkaa harjoittaa. Neuvottelut olivat kiivaita, sillä nyt jo 20 valtiota seisoo moratorion (eli lykkäyksen) kannalla. Kaivosyhtiöiden intressejä ajavat valtiot, esimerkiksi Norja ja Kiina, taas haluavat päästä kaivamaan mahdollisimman pian. Syvänmerten elämän onneksi heinäkuun neuvottelut päättyivät tuloksetta, ja päätöksentekoa lykättiin vuoteen 2024. Tämä on kuitenkin vain hetkellinen helpotus, sillä tauko neuvotteluissa ei tarkoita, että syvänmeren kaivuun uhka olisi poistunut. Kaivosyhtiöt jatkavat merenpohjien tutkimusta ja hillitöntä lobbaustyötään, jotta kaivosala saisi toimilupansa. Me sanomme tälle ”EI”.

Allekirjoita vetoomuksemme, niin välitämme hallituksille ihmisten selvän viestin ympäri maailmaa: mikään teollisuudenala ei ole niin tärkeä, että sen tieltä voitaisiin noin vain pyyhkäistä kokonaisia ekosysteemejä.

Ongelma

Syvänmeren kaivosyhtiöt haluavat aloittaa merenpohjan kaivostoiminnan, jolloin ne louhisivat globaalia yhteisomaisuutta yritysten voittoa varten. Tutkijat varoittavat, että syvänmeren kaivuu voi aiheuttaa vakavia, peruuttamattomia vahinkoja valtamerille ja sitä kodiksi kutsuvalle merelliselle elämälle. Lisäksi kaivostoiminta voi vaikuttaa haitallisesti rannikkoyhteisöihin ja häiritä merten luonnollisia hiiltä varastoivia prosesseja, mikä pahentaa ilmastohätätilaa entisestään.

Ratkaisu

Syvämeri on yksi maailman suurimmista, hauraimmista ja tärkeimmistä ekosysteemeistä. Useat hallitukset ovat jo ilmaisseet huolensa syvänmeren kaivostoiminnasta. Toiset vaativat toiminnalle jo moratoriota tai kieltoa. Meidän on muutettava nämä sanat teoiksi. Hallitusten täytyy pysäyttää tämän tuhoisan kaivosteollisuuden muoto heti alkumetreillä ja turvata merenpohjien elämä lopullisesti. Syvänmeren kaivostoiminta on ehdottomasti kiellettävä ja muita vaihtoehtoja on tutkittava entistä enemmän.

Miksi tämä on ajankohtaista nyt?

Kansainväliset kaivosyhtiöt painostavat hallituksia voidakseen aloittaa kaivannat ja voidakseen ryöstää merenpohjan arvometalleja. Jos tämän teollisuudenalan annetaan käynnistyä, valtavat koneet lasketaan merenpohjaan repimään auki koskemattomia valtamerten ekosysteemejä. Kuvaavaa on se, että ihminen on tutkinut jopa kuun pintaa enemmän, kuin syvänmeren pohjia.

Kuvittele, jos voisimme palata ajassa taaksepäin ja pysäyttää öljynporauslautat merillä öljykauden kynnyksellä ja estää kaikki ne ympäristö- ja ilmastokatastrofit, joita siitä on seurannut. Käsillämme on juuri nyt se hetki syvänmeren kaivostoiminnassa. Tällainen tilaisuus tulee vastaan vain kerran sukupolvessa: voimme estää uutta kaivosteollisuutta vahingoittamasta maailman valtameriä samalla tavalla kuin mitä öljyfirmat ovat tehneet vuosien saatossa ilmastolle.

Kesäkuussa 2023 myös Norjan hallitus esitti suunnitelmansa käynnistää syvänmeren kaivostoimintaa Grönlannin ja Norjan rannikon välisellä merialueella, Grönlannin- ja Barentsinmerellä. Alueella on valtava merkitys myös luonnon monimuotoisuudelle, sillä siellä elää esimerkiksi valaspopulaatioita. Kampanjoimme nyt Norjassa kiivaasti sen puolesta, että hallitus luopuisi kaivuusuunnitelmistaan.

Mikään mineraali tai metalli ei ole sen arvoinen, että sen tieltä voi tuhota ekosysteemejä, joita emme vielä edes ymmärrä. Näitä materiaaleja käyttävien yritysten tulisi siis investoida kierrätykseen ja uuteen teknologiaan sen sijaan, että ne uhkaavat meren eliöitä voittoa tavoittelemalla. On selvää, että syvänmeren louhinta olisi katastrofaalinen uutinen valtamerille.

Mitä me voimme tehdä?

Hallitusten pitää käyttää valtaa ISA:ssa ja pysäyttää lupien myöntäminen. Valtioiden edustajien, myös Norjan, on vaadittava julkisesti, että tämä teollisuus ei saa käynnistyä, ja ryhdyttävä toimiin syvän valtameren suojelemiseksi. Nyt jo yli 2,5 miljoona ihmistä ympäri maailman tahtovat estää tämän älyvapaan kaivostoiminnan. Liity joukkoomme allekirjoittamalla vetoomus!