Geenimanipulaatio Euroopassa

Sivu - marraskuu 10, 2010
Monessa Euroopan maassa vastustetaan geenimanipulointia tiukasti. Tästä huolimatta EU-komissio on tähän asti hyväksynyt kaikki uudet geneettisesti muunnellut organismit, joita eri yritykset ovat halunneet tuoda markkinoille.

Miljoona ihmistä allekirjoitti Euroopassa kansaisaloitteen geenimanipuloitua viljaa vastaan. Aloite luovutettiin joulukuussa 2010 Euroopan terveyskomission John Dallille.

Seitsemän maata on tosin ottanut käyttöön kansallisia kieltoja tiettyjen GMO-kasvien kohdalla.

GMO-kasvin pääsy EU:n markkinoille on EU-komission päätäntävallassa. Kasvin lanseeraamista suunnitteleva biotekniikkayritys täyttää hakemuksen maassa, jossa se haluaisi lanseerata tuotteen. Hakemuksen tulee sisältää terveys- ja ympäristöriskien arviointi. Sama yritys, joka haluaa tehdä voittoa GMO-kasvien avulla arvioi siis oman tuotteensa riskit. Eri maiden suhtautuessa kasveihin eri tavalla voi yritys taktisesti hakea lupaa positiivisimmin suhtautuvassa maassa, joka sitten avaa ovet koko EU:n markkinoille.

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen EFSA:n tulee tarkistaa yrityksen tieteellinen analyysi. Järjestelmä ei kuitenkaan toimi. EFSA hyväksyy teollisuuden tutkimustulokset suoraan siitä huolimatta, että jotkut perusteet ovat puutteellisia. Monella EFSA:ssa toimivalla tutkijalla on vahvat siteet biotekniikkateollisuuteen. Tähän asti viranomainen on hyväksynyt kaikki hakemukset, selvittämättä eriäviä mielipiteitä tai tieteellistä pätevyyttä. Ja juuri nämä teollisuuden omat tutkimustulokset - jotka eivät ole julkisia eivätkä kestäisi tieteellistä julkistamista - toimivat myös EU-komission päätösten perustana.

Ennen komission päätöstä kaikki jäsenmaat äänestävät monimutkaisessa äänestyksessä, jossa eri äänet ovat eriarvoisia. Kolme jäsenmaata on äänestänyt poikkeuksetta kaikkien uusien geenimanipuloitujen kasvien puolesta – yksi näistä maista on ollut Suomi.

Kun komissio hyväksyy GMO-kasvin, se hyväksytään samalla kaikissa EU-maissa. Yksittäiset jäsenmaat voivat kuitenkin asettaa kansallisia kieltoja, jos on tieteellisesti perusteltua, että organismi tuo mukanaan riskejä ympäristölle tai ihmisen terveydelle. Tähän nojaten seitsemän EU-maata on asettanut kansallisia kieltoja koskien kahtatoista eri GMO-kasvia: Puola, Kreikka, Ranska, Itävalta, Luxemburg, Saksa ja Unkari. EU:n suurin maatalousvaltio, Puola, on kieltänyt kaikki geneettisesti muunnellut kasvit. Nyt EU:ssa on aloite että yksittäinen maan päätös on riittävä kieltämään GMO-kasvit alueellaan.

Aiheet