Irti ydinvoimasta

Greenpeacen tavoitteena on yhteiskunta, joka saa kaiken tarvitsemansa energian modernista uusiutuvasta energiasta. Esteet uusiutuvaan energiaan siirtymiselle eivät ole teknisiä tai taloudellisia vaan poliittisia.

 

Uraanikaivokset, ydinvoimalat ja ydinjäte ovat ihmisille ja ympäristölle vaarallisia. Pettämätöntä järjestelmää uraanin louhinnasta aina ydinjätteen loppusäilytykseen asti on mahdotonta rakentaa.

Suomeen ollaan rakentamassa nykyisten neljän ydinreaktorin lisäksi yhtä ja suunnitellaan kahta. Näiden suunnitelmien toteutuminen moninkertaistaisi ydinvoiman riskit, mutta ei juuri auttaisi ilmastopäästöjen vähentämisessä: Suomen ilmastopäästöistä 90 % syntyy liikenteessä, lämmityksessä ja muilla sektoreilla, joiden päästöihin ydinvoimahankkeet eivät vaikuttaisi.

Tulevaisuuden suuret energiaratkaisut ovat energiansäästö ja uusiutuvien energialähteiden käyttö. Ydinvoimaan takertuminen voi vain hidastaa kestävään energiapolitiikkaan siirtymistä.

Greenpeace kampanjoi voimakkaasti ja näkyvästi ydinvoiman lisäämistä vastaan. Lopullinen tavoitteemme on ydinvoimasta ja fossiilisista polttoaineista luopuminen kokonaan sekä Suomessa että muualla maailmassa.

Uusimmat päivitykset

 

Auta ydinvoimakampanjassa

Sivu | marraskuu 12, 2010 at 17:22

Tule mukaan ydinvoiman vastaiseen toimintaan! Voit lahjoittaa kampanjalle nimesi, äänesi, aikaasi, varoja ja kutsua ystäväsi mukaan yhteiseen työhön.

Mitä Greenpeace tekee?

Sivu | marraskuu 12, 2010 at 17:01

Greenpeace kampanjoi ympäri maailmaa turvallisemman ja uusiutuviin ratkaisuihin perustuvan energiantuotannon puolesta. Emme halua enempää ydinvoimaa, uraanikaivoksia ja ydinaseita.

Aiheet