Irti ydinvoimasta

Greenpeacen tavoitteena on yhteiskunta, joka saa kaiken tarvitsemansa energian modernista uusiutuvasta energiasta. Esteet uusiutuvaan energiaan siirtymiselle eivät ole teknisiä tai taloudellisia vaan poliittisia.

 

Uraanikaivokset, ydinvoimalat ja ydinjäte ovat ihmisille ja ympäristölle vaarallisia. Pettämätöntä järjestelmää uraanin louhinnasta aina ydinjätteen loppusäilytykseen asti on mahdotonta rakentaa.

Suomeen ollaan rakentamassa nykyisten neljän ydinreaktorin lisäksi yhtä ja suunnitellaan kahta. Näiden suunnitelmien toteutuminen moninkertaistaisi ydinvoiman riskit, mutta ei juuri auttaisi ilmastopäästöjen vähentämisessä: Suomen ilmastopäästöistä 90 % syntyy liikenteessä, lämmityksessä ja muilla sektoreilla, joiden päästöihin ydinvoimahankkeet eivät vaikuttaisi.

Tulevaisuuden suuret energiaratkaisut ovat energiansäästö ja uusiutuvien energialähteiden käyttö. Ydinvoimaan takertuminen voi vain hidastaa kestävään energiapolitiikkaan siirtymistä.

Greenpeace kampanjoi voimakkaasti ja näkyvästi ydinvoiman lisäämistä vastaan. Lopullinen tavoitteemme on ydinvoimasta ja fossiilisista polttoaineista luopuminen kokonaan sekä Suomessa että muualla maailmassa.

Uutta: arvio Fennovoiman rakentamislupahakemuksesta

Uusimmat päivitykset

 

Ratkaisut

Sivu | marraskuu 12, 2010 at 15:35

Suomen sähköntarve voidaan tulevina vuosikymmeninä kattaa ilman ydinvoiman lisärakentamista. Saastuttava kivihiili- ja turvevoima sekä käytöstä poistuvat vanhat ydinreaktorit voidaan korvata uusiutuvaan energiaan perustuvalla sähköntuotannolla...

Ongelmat

Sivu | marraskuu 10, 2010 at 16:58

Jokaista toimivaa ydinvoimalaa kohti syntyy vuodessa eduskuntatalon tilavuuden verran uraanilouhosten radioaktiivista jätekiveä, eduskunnan lisärakennuksen verran myrkyllistä jäteliejua sekä viisi rekkalastillista korkea-aktiivista ydinjätettä.

Auta ydinvoimakampanjassa

Sivu | marraskuu 12, 2010 at 17:22

Tule mukaan ydinvoiman vastaiseen toimintaan! Voit lahjoittaa kampanjalle nimesi, äänesi, aikaasi, varoja ja kutsua ystäväsi mukaan yhteiseen työhön.

Ydinvoima Suomessa

Sivu | marraskuu 11, 2010 at 15:27

Suomessa on toiminnassa neljä ydinvoimalaa, joiden käyttöikä päättyy vuoteen 2030 mennessä. Rakenteilla on Olkiluoto 3 -ydinreaktori, joka on ollut epäonnistuminen niin turvallisuuden kuin taloudenkin kannalta. Hankkeesta on tullut...

Vantaan irtauduttava ydinvoimasta

Etusivu | elokuu 12, 2013 at 14:04

Greenpeace kannustaa Vantaan päättäjiä luopumaan ydinvoimainvestoinnista. Fennovoiman ydinvoimahanke on ajautunut vaikeuksiin, kun lähes puolet omistajista on viimeisen vuoden aikana hylännyt uppoamassa olevan hankkeen. Viimeisenä oljenkortena...

Ydinvastuu

Sivu | helmikuu 19, 2012 at 19:36

Vastuu ydinonnettomuuden riskeistä on ulkoistettu veronmaksajien kannettavaksi. Ydinvoimalan omistajalta vaadittu vastuuvakuutus on minimaalinen verrattuna onnettomuuden kustannuksiin. Lisäksi Suomen ydinvastuulaki vapauttaa ydinvoimalan...

Mitä Greenpeace tekee?

Sivu | marraskuu 12, 2010 at 17:01

Greenpeace kampanjoi ympäri maailmaa turvallisemman ja uusiutuviin ratkaisuihin perustuvan energiantuotannon puolesta. Emme halua enempää ydinvoimaa, uraanikaivoksia ja ydinaseita.

Aiheet