Energia-asioista vastaava elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen laskee tänään julkistetussa haastattelussa, että Suomeen ei välttämättä tarvita Olkiluoto 3:n jälkeen uutta ydinvoimaa. Pekkarinen perustelee näkemyksensä sillä, että uusiutuvan energian lisäys ja metsäteollisuuden rakennemuutos ovat vähentäneet ydinsähkön tarvetta.

Energiateollisuudelle Pekkarisen laskelmat ovat tietenkin myrkkyä, sillä siihen kuuluvien suurten energiayhtiöiden suunnitelma on myydä ydinsähköä vientiin. Yhdistyksen paniikkireaktio oli väittää, että Pekkarinen ei ole ottanut huomioon sähköntuotantokapasiteetin riittävyyttä silloin, kun sähkön kulutus on korkeimmillaan. Energiateollisuus vetoaa siihen, että tällä hetkellä huippukulutus ylittää tuotannon noin 3000 megawatilla. Taustalla on tietysti yritys pelata Venäjä-kortilla.

En nyt ota kantaa siihen, miten ammattitaitoista lobbausta on syyttää ministeriä laskutaidottomuudesta - kaitpa ydinvoimalobbarit osaavat asiansa. Energiateollisuus jättää kuitenkin huomiotta muutaman yksityiskohdan:


  • Jos Venäjä-riippuvuuden lopettaminen jätetään uuden ydinvoimalan varaan, riippuvuus säilyy, kunnes ydinvoimala saadaan valmiiksi, siis pitkälle vuoden 2020 jälkeen. Riippuvuuteen voidaan puuttua huomattavasti nopeavaikutteisemmilla keinoilla, mutta niitä on vaikea sovittaa yhteen ydinvoiman lisärakentamisen kanssa.

  • Metsäteollisuuden sulkemiset alkoivat jo ennen talouskriisiä, ja ne tulevat vaikuttamaan myös sähkön huippukulutukseen.

  • Kaikkein rajuimmin huippukulutukseen vaikuttaa sähkölämmityksen vähentäminen, jonka hallitus on ottanut tavoitteekseen. Sähkölämmitys aiheuttaa 4000 MW:n tehontarpeen juuri silloin, kun sähkön kulutus on korkeimmillaan. Energiateollisuus taas ei omissa skenaarioissaan halua suitsia sähkölämmitystä.

  • Sähkön ja lämmön yhteistuotannon lisääminen antaa sähkön tuotantotehoa eniten juuri kovilla pakkasilla, jolloin kulutus on korkeimmillaan.

Kun nämä asiat otetaan huomioon, voidaan Pekkarinen julistaa voittajaksi laskuopissa.