Rouva Saraga, paikallinen maanviljelijä on huolissaan satonsa radioaktiivisuudesta, ja pyytää Greenpeacea ottamaan näytteitä vihanneksista säteilyn mittaamiseksi. Greenpeace on toisella tarkkailuretkellään Fukushiman alueella mittaamassa maaperän ja ruoan radioaktiviisuuden vaikutuksia paikalliselle väestölle.

Yonezawa, Japani 6.4.2011 – Greenpeacen asiantuntijoiden Minamisoman kaupungin ympäristössä tekemät säteilymittaukset ovat paljastaneet korkeita säteilypitoisuuksia viljelykasveista. Tulokset herättävät entistä suurempaa huolta terveysvaikutuksista ja virallisen tiedotuksen puutteesta Fukushiman 20 kilometrin evakuointialueen ulkopuolella.

Greenpeacen säteilytiimin pinaatista ja muista Minamisoman asukkaiden puutarhavihanneksista tekemät mittaukset paljastivat säteilypitoisuuksia, jotka ylittävät viralliset raja-arvot moninkertaisesti.

Yhden kasvimaan pinaatinlehdistä mitattiin 70 000 – 80 000 Bq/kg ja toisessa paikassa kaalista noin 9000 Bq/kg. Japanin tiedeministeriön MEXT:n raporttien perusteella noin 20–30 prosenttia säteilystä johtuu cesium-137:stä, mikä on selkeästi virallista 500 Bq/kg vihannesten raja-arvoa korkeampi. Jodi-131:lle raja-arvo on 2 000 Bq/kg.

Greenpeacen elintarvikkeiden säteilyä testaavan tiimin vetäjän Rianne Teulen mukaan useista Minamisoman kasvimailta mitattujen vihannesten säteilytaso oli liian korkea, jotta vihanneksia voisi syödä. Esimerkiksi yhden saastuneen pinaattimaan omistaja kertoi, ettei ole saanut viranomaisilta mitään tietoa säteilyriskeistä. Tämä siitä huolimatta, että useiden raporttien mukaan viranomaisten testejä on tehty Minamisomassa jo maaliskuun 18. päivästä asti.

Hallitus on julkaissut omien mittaustensa tuloksia, mutta mittaukset tuntuvat olevan kaukana kattavasta (1). Säteilytiimin Minamisoman eri osissa tekemissä mittauksissa säteilytaso oli paikoin 4,5 mikrosieverttiä tunnissa, kun kaupungin virallisen mittauspisteen lukemat ovat olleet korkeintaan 0,7 mikrosieverttiä tunnissa. (2)

Toista Greenpeacen säteilytiimiä johtavan Jan Van De Putten mukaan viranomaisten säteilydata ei anna riittävän laajaa kuvaa tilanteesta. Tietoja ei myöskään käytetä riittävästi asukkaiden terveyden suojelemiseen. Greenpeacen tekemät mittaukset viranomaisten mittauspisteiden väliltä kertovat kohonneista säteilytasoista evakuointialueen ulkopuolelta. Silti ihmisiä kehotetaan vain pysymään sisällä tai lähtemään vapaaehtoisesti.

Minamisoman pormestari Katsunobu Sakurai kertoi Greenpeacelle turhautumisestaan luotettavan tiedotuksen ja selkeiden ohjeiden puutteeseen.

Sakurai piti Tepcon toimintaa vastuuttomana. ”Heiltä kesti 11 päivää tulla puhumaan kanssamme. Myöskään hallituksen suunnasta ei ole tullut mitään ymmärrettäviä raportteja”, Sakurai sanoi. ”Me vaadimme, että hallitus takaa, että se toimii vastuullisesti tulevien riskien suhteen sen lisäksi, että se antaa tarpeeksi tietoa.”

”Japanin hallitukselta tarvitaan kiireesti luotettavaa tietoa ja sen lisäksi myös neuvoja ruuan ja ympäristön radioaktiivisesta saastumisesta, jotta tuhon kohdanneet ihmiset voivat suojella terveyttään”, Van de Putte sanoi. ”Viranomaisten on pikaisesti arvioitava uudelleen Fukushiman ydinvoimalan ympärillä olevan evakuointialueen laajuutta vastaamaan paremmin alueelta mitattua säteilyä.”

Lisää säteilymittauksista:
http://www.greenpeace.org/fukushima-data

Viitteet:

(1) http://www.mext.go.jp/english/radioactivity_level/detail/1303962.htm

(2) Mittauspiste 80 on Minamisoma