25. maaliskuuta 2013

Jättitroolari Jan Maria Bremerhavenissa Saksassa joulukuussa 2011. Aktivistit vastustavat suurten alusten saamaa tukea, joka johtaa ylikalastukseen. © Gordon Welters / Greenpeace


Saksalaiselta jättitroolari Jan Marialta heitettiin laittomasti 1 600 tonnia silliä Pohjanmereen. Alus on 125 metriä pitkä, ja se kuuluu hollantilaiselle yhtiölle, jonka jättitroolarien laivasto pitää maailman meriä kalastusalueenaan.

Aluksella aiemmin työskennellyt Andreas Mehmecke kertoi saksalaisella televisiokanavalla, kuinka saalista on kipattu mereen valtavia määriä. Greenpeace vaatii, että Saksan viranomaiset pitävät Jan Marian satamassa, kunnes asia on tutkittu.

Aluksen lokikirjassa ei ollut merkkiäkään sivusaalista tai sen mereen heittämisestä. Greenpeace saikin nähtäväkseen todisteet, että Jan Marialla on pidetty kahta lokikirjaa ympäristörikkomusten peittämiseksi.

Virallinen lokikirja on esitetty viranomaisille ja toiseen lokikirjaan on merkitty todelliset pyyntimäärät. Virallisessa lokikirjassa esitettyjen pyyntimäärien ja todellisten pyyntimäärien ero on huomattava. Yhtenä ainoana päivänä virallisessa lokikirjassa esitetyn pyyntimäärän ja todellisen määrän ero on yli sata tonnia.

Greenpeace on nähnyt lokikirjat neljältä pyyntimatkalta helmi-elokuussa 2012. Kysymys on saaliin optimoinnista, jolloin osa vähemmän arvokkaasta saaliista heitetään mereen, jotta alukselle jää tilaa arvokkaammalle saaliille. Jan Marialta mereen heitettiin silliä. Saaliin optimointi oli EU:n lainsäädännön mukaan kielletty silloin, kun Jan Marialta sitä heitettiin 1 600 tonnia Pohjanmereen.

Jan Maria kuuluu hollantilaiselle Parlevliet en van der Plas -yhtiölle, joka puolestaan kuuluu Pelagic Freezer Trawler Association PFA:han. PFA omistaa muun muassa jättitroolari Margiriksen, jonka Australian viranomaiset ovat estäneet pääsemästä Australian vesille sillä perusteella, että näin suurilla aluksilla kalastamisen ympäristövaikutuksia ei tiedetä. Greenpeace on yhtä mieltä Australian viranomaisten kanssa.

Greenpeace on tutkinut laajemminkin PFA:n toimintaa. Greenpeacen raportissa osoitetaan muun muassa kuinka PFA:n laivasto johtaa ylikalastukseen Afrikan vesillä EU-tuen avulla.

On törkeää heittää 1 600 tonnia kalaa mereen samaan aikaan, kun maailmassa jotkut näkevät nälkää. Mutta vaikka näitä rikoksia ei tehtäisikään, maailman meret eivät kestä supertroolarilaivaston kalastusta.

Maailman kalastuslaivaston, myös EU:n, ylikapasiteetti on purettava varsin konkreettisesti. Suurimmat alukset on romutettava. Myös EU-tukien virta jättikalastusalusten laivastolle on pysäytettävä.

JUHA AROMAA