Palmuöljyviljelmää

Kuivuus Yhdysvalloissa, Venäjällä ja ympäri maailmaa on nostanut taas ruoan hintaa ja YK-järjestöt ovat heränneet varoittamaan mahdollisesta uudesta globaalista ruokakriisistä. Vaikka tilanne ei vielä ole katastrofaalinen, maailman ruoka-ahdinko on pysyvä ilmiö.

Viime vuosina on kärsitty useista ruoan hintapiikeistä. Kaikki niistä ovat liittyneet äärimmäisiin sää-ilmiöihin. Ilmastonmuutoksen myötä äärimmäisyyksistä on tulossa normi.

Samaan aikaan on huomattu, että ruoan hintoja nostaa eräs toinenkin ilmiö. Viiden viimeisen vuoden ja toistuvien hintapiikkien aikana useat maat ovat lisänneet räjähdysmäisesti biopolttoaineiden käyttöä. 

Euroopan unioni pyrkii kattamaan 10 prosenttia liikenteen energiantarpeesta uusiutuvalla energialla 2020 mennessä. Jäsenmaissa tavoitetta on lähdetty toteuttamaan lähes yksinomaan biopolttoaineilla. Myös Yhdysvallat, Kiina, Intia ja Brasilia ovat asettaneet sitovia vaatimuksia biopolttoaineiden käytölle.

Nykyiset biopolttoaineet tehdään valtaosin viljelykasveista, jotka ovat joko poissa ruokakäytöstä tai kilpailevat maasta ja vedestä ruoantuotannon kanssa. EU:n kasviöljytuotannosta jo yli 60 prosenttia menee biopolttoaineisiin. Yhdysvalloissa noin 40 prosenttia maissista menee liikennepolttoaineeksi. Tästä kärsivät eniten maailman köyhät, joiden tuloista valtaosa menee ruokaan.

Biopolttoaineteollisuus ei tietenkään myönnä tätä tilannetta. Rob Vierhout Euroopan uusiutuvan etanolin tuottajien ePure-järjestöstä vastasi hiljattain ruokakriisiväitteisiin toteamalla, että ruoan hinnan nousu johtuu lähinnä siitä, että ”suuri määrä ihmisiä Aasiassa muuttaa ruokailutottumuksiaan ja he kaikki haluavat yhtäkkiä syödä”. 

Väestönkasvu ja ruokailutottumuksien muutos on kuitenkin ollut samalla radalla jo pitkään. Sen sijaan biopolttoainekysyntä on tullut lähestulkoon yhtäkkisenä shokkina useiden suurten talousmahtien asettaessa sitovia biopolttoainetavoitteita samanaikaisesti.

Vastareaktio on ehkä vihdoin tulossa. Tähän on syitä yllin kyllin ruokakriisin lisäksikin.

-    Viljelykasvipohjaiset biopolttoaineet ovat tehottomia. Koko maailman öljykasvituotannolla ei korvattaisi edes kymmentä prosenttia dieselin kulutuksesta.

-    Biopolttoaineet eivät ole ratkaisu ilmastonmuutokseen. Useimpien nykybiopolttoaineiden päästöt ovat samaa tasoa tai pahempia kuin fossiilisten polttoaineiden.

-    Biopolttoaineet pidentävät riippuvuuttamme öljyn varaan rakennetusta infrastruktuurista.

Onneksi Euroopan komissio valmistelee vihdoin päätöstä, joka ottaisi huomioon biopolttoaineiden kaikki päästöt ja jäädyttäisi mahdollisesti Euroopan biopolttoainekäytön nykytasolle. Nykytasokin on tosin liian korkea, sillä ainakaan vielä sitä ei voida saavuttaa kestävillä, jätepohjaisilla biopolttoaineilla.Ranska suunnittelee jo itsenäisesti biopolttoainetavoitteidensa jäädyttämistä.

Suomessakin valmistellaan parhaillaan uutta ilmasto- ja energiastrategiaa. Uuden tiedon valossa olisi erittäin järkevää valmistella liikenteen uusiutuvan energian toimet uudelleen. Tavoitteeseen tulisi pyrkiä ennen kaikkea lisäämällä tehokkuutta ja muuttamalla raide- ja autoliikennettä uusiutuvalle sähkölle. Kestävillä jätepohjaisilla biopolttoaineilla ja biokaasulla voidaan kattaa osa 10 prosentin tavoitteesta.

SINI HARKKI