”Ekologiset käytävät edistävät lajien leviämistä”, kertoo Metsähallitus. Kuvassa laitoksen avohakkaama ekologinen käytävä Suomussalmen Malahviassa 18.10.2012

”Ekologiset käytävät edistävät lajien leviämistä”, kertoo Metsähallitus. Kuvassa laitoksen avohakkaama ekologinen käytävä Suomussalmen Malahviassa 18.10.2012

Helsingin Sanomat raportoi tänään Metsähallituksen toiminnasta Suomussalmen Malahviassa. Sivuiltamme voit katsoa kuvasarjan näistä hakkuista, joissa Metsähallitus toimii täysin ristiriitaisesti omien juhlapuheidensa kanssa. Laitos avohakkaa aiemmin säästämiään rantametsiä ja väittää niiden samaan aikaan olevan hakkuiden ulkopuolella. Avohakkuita tehdään keskellä ekologisia yhteyksiä joiden piti ”edistää lajien leviämistä”.

Avohakkuita on tehty esimerkiksi riekonkäävän elinalueella. HS:n mukaan hakkuista vastaava Metsähallituksen tiimiesimies sanoo: "En tiedä mikä laji siellä on, mutta jos se on kääpä, niin sitä löytyy muistakin metsistä.".Vinkkinä Metsähallitukselle: tieto lajeista löytyy itse jo vuonna 1999 Kainuun Ympäristökeskuksella teettämästänne raportista ja omasta tietojärjestelmästänne. Riekonkäävän ja muiden vastaavien lajien elinympäristövaatimukset ja toimenpidesuositukset löytyvät ihan vaikka Googlea käyttämällä. Ympäristöministeriön Suomen lajien uhanalaisuus- aineiston mukaan silmälläpidettäväksi luokiteltua ”riekonkääpää uhkaa vanhojen luonnontilaisten metsien häviäminen. Se reagoi herkästi metsänkäsittelytoimiin ja häviää herkästi hakkuun seurauksena. … Riekonkäävän esiintymispaikka tulisi rajata kokonaan metsänkäsittelyn ulkopuolelle.”

Hakkuista kertoi myös Ylä-Kainuu –lehti torstaina. Lehden artikkelista ja paperiversiossa olleesta katugallupista selviää että hakkuista ei paikallisesti paljoa pidetä. Suomessa yritetään usein pitää yllä myyttiä siitä, että metsien suojelu olisi aina paikallisille asukkaille vastenmielistä, muualta saneltua toimintaa. Todellisuus on monimuotoisempi. Kainuussa ihmiset ovat laajalti kyllästyneitä Metsähallituksen toimintaan, jossa kaikki vähänkin vanhemmat metsät lailla suojeltujen alueiden ulkopuolelta avohakataan koosta, sijainnista ja virkistysarvoista huolimatta.

Käydessäni Malahviassa torstaina kuulin paikallisilta asukkailta, että Metsähallituksen suunnittelevan lisää avohakkuita jo aiemmin pahasti hakattuun Yli-Vuokin virkistysmetsään. Alue on Metsähallituksen itsensä mukaan Suomussalmen tärkeimpiä luontomatkailukohteita. Selvisi, että Metsähallius oli sielläkin avohakannut rantametsiä ja omia ekologisia yhteyksiään. Valitettavasti tämä ei ole vain kainuulainen ilmiö. Samaa on tehty myös Etelä-Suomessa. Tämä kaikki korostaa ympäristöjärjestöjen keskiviikkona julkistamaa esitystä valtionmaiden suojelun parantamisesta.