Turvelobby
Kuva Seppo Leinonen

Ilmatieteen laitos julkaisi yli kuukauden viivyttelyn jälkeen Suomen IPCC-työryhmän turveseminaarin muistiinpanot. Työryhmään kuuluu eturivin ilmastotutkijoita. Muistiinpanoissa todetaan mm.

VTT:n laskelmat osoittavat, että turpeesta ei ole käytännössä ilmastonmuutoksen hillitsijäksi. Turvedieselin mahdollisuudet täyttää EU:n biopolttoaineiden 35 %:n päästövähennys fossiiliseen dieseliin nähden arvioidaan niin ikään käytännössä epärealistiseksi. Ilmastonmuutoksen hillinnän rajut päästövähennysvaatimukset jo seuraavien vuosikymmenien aikana johtavat myös siihen, että turpeen ilmastovaikutuksia on katsottava korkeintaan 100 vuoden aikajänteellä. Lyhyt aikaperspektiivi rinnastaa turpeen ilmastovaikutukset kivihiilen vaikutusten kaltaisiksi. [...] Nykyinen tapa tuottaa polttoturve metsäojitetuilta tai luonnontilaisilta turvemailta aiheuttaa likimain kivihiilen luokkaa olevan kasvihuonevaikutuksen. [...] turpeen polton päästökertoimia ei voida muuttaa nykyisessä kansainvälisessä päästöjen raportointimenettelyssä. Tämä pitäisi ottaa myös turpeen energiakäytön suunnittelun pohjaksi. [...] Tutkijapiirien näkemyksissä ei vaikuttaisi olevan erimielisyyksiä.

Tämänhän kaikki muut paitsi suomalaiset turvepolitiikot ja -lobbarit ovat tienneetkin. Siitä huolimatta Suomen hallituksen tärkein prioriteetti EU:n energiapolitiikkaa linjattaessa on ollut yrittää tehdä turvedieselistä "biopolttoaine". Siis ei päästöjen vähentäminen, ei energiatehokkuuden tai uusiutuvien kehittäminen. Turvediesel.

Muistiinpanot julkistettiin välittömästi sen jälkeen, kun uusiutuvan energian direktiivistä oli sovittu EU:ssa. Kyse ei liene yhteensattumasta. Poliitikot kuuntelevat kyllä mielellään tiedeyhteisöä - sitten kun päätökset on tehty eikä tieteellisestä tiedosta enää ole haittaa politikoinnille.

No, onneksi turvedieselistä ei kuitenkaan EU:ssa äänestetty biopolttoainetta.

Niin ja tällä viikolla julkistettiin jälleen uusi tutkimus, joka osoittaa että "Trooppisista biopolttoaineista, kuten palmuöljystä, ei saa millään ympäristöystävällistä tuotetta."

Lauri