Kansallisomaisuus turvaan

Valtion omistamia suojelun arvoisia metsä- ja suoalueita

Julkaisu - lokakuu 17, 2012
Viiden luonnonsuojelujärjestön esityksen tavoitteena on suojella monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta arvokkaat metsä- ja suoalueet.

 

 

Greenpeacen, WWF Suomen, Luonto-Liiton, Suomen luonnonsuojeluliiton ja BirdLife Suomen laatima esitys sisältää suojelunarvoisia luontokohteita valtion omistamilla mailla. Esityksessä on 507 eri kohdetta, yhteensä 146 513 hehtaaria. Alueet sijaitsevat eri puolilla Suomea.

Kansallisomaisuus turvaan - Valtion omistamia suojelun arvoisia metsä- ja suoalueita