Ruotsalainen metsäjätti pyyhkii nurin suojelua tarvitsevia metsiä

Lehdistötiedote - syyskuu 27, 2017
Greenpeace Internationalin tänään julkaisema raportti osoittaa, kuinka maailman toiseksi suurin pehmopaperivalmistaja Essity on osallisena suojelua tarvitsevien metsien kaatamisessa pohjoisissa metsissä niin Ruotsissa, Suomessa kuin Venäjällä. Myös kiistanalaisia hakkuita Oulujärvellä suunnitteleva Metsähallitus toimittaa puuta Essityn selluntuottajille.

Greenpeace Internationalin raportti - Wiping away the Boreal - [1] osoittaa, kuinka Essityn selluntoimittajat saavat raaka-ainetta suojelua vaativista pohjoisista metsistä. Essityn tuotteita ovat muun muassa Lotus WC-paperit, talouspyyhkeet ja nenäliinat.
 
Raportissa esitetään esimerkkitapauksia, kuinka Essityn selluntuottajan raaka-aineeksi hakataan suojeltavaksi esitettyjä metsiä Ruotsissa. [2] Ruotsissa Essityn suurin selluntuottaja SCA myös istuttaa avohakatuille alueille kontortamäntyä [3], joka on Pohjois-Amerikasta peräisin oleva vieraslaji. Kontortamänty aiheuttaa vakavaa haittaa saamelaisten poronhoidolle. [4]
 
Pohjoiset havumetsät muodostavat lähes kolmanneksen maailman metsistä. Ne ovat kriittisen tärkeitä maapallon luonnon monimuotoisuuden kannalta. Ne ovat myös valtamerten jälkeen maapallon toiseksi suurin hiilivarasto, ja siten niiden kohtalo on ilmastonmuutoksen torjunnassa ratkaiseva. Kuitenkin maailmanlaajuisesti vain kolme prosenttia pohjoisista metsistä on suojeltu.
 
“Tehometsätalous on jo köyhdyttänyt rajusti pohjoista metsäluontoa, ja kasvavat hakkuumäärät pahentavat tilannetta. Hakkuita on kompensoitava riittävällä suojelulla. Erityisalueet ja suojelukohteet, esimerkiksi juuri nyt uhan alla olevat Oulujärven saaret on jätettävä rauhaan hakkuilta. Raporttimme osoittaa, kuinka pohjoiset havumetsät muuttuvat selluksi, josta Essity tekee vessapaperia ja paperinenäliinoja. Yhtiön on kannettava vastuunsa, ja huolehdittava, ettei sen tuotantoketjuun päädy puuta suojelua tarvitsevista metsistä sen enempää Ruotsista, Suomesta kuin muualtakaan pohjoisista metsistä”, sanoo Greenpeacen Nordenin Suomen maajohtaja Sini Harkki.
 
Suomessa Essityn selluntuottajat ostavat puuta Metsähallitukselta, joka muun muassa suunnittelee hakkaavansa metsää Oulujärvellä saarilla, joilta on löytynyt 43 uhanalaisen lajin esiintymää. Venäjällä Essityn selluntuottaja Arkhangelsk Pulp and Paper Mill aikoo avohakata Vienanjoen varrelle esitettyä suojelualuetta. [5]
 
Greenpeace vaatii Essityä ja muuta paperiteollisuutta lopettamaan raaka-ainehankinnat toimittajilta, jotka osallistuvat pohjoisten metsien ekologisesti tärkeiden metsien tuhoamiseen. Raaka-ainetuottajien on myös kunnioitettava alkuperäiskansojen kuten saamelaisten oikeuksia.
 
Raportti Wiping away the Boreal
 
Kuvia Oulujärveltä
 
Kuvia suojeltavaksi esitetyistä metsistä Ruotsissa

Vetoomus Essitylle
 
Lisätietoja:
Sini Harkki, maajohtaja, Greenpeace Norden, puhelin 050 582 1107
Matti Liimatainen, metsäasiantuntija, Greenpeace Norden, puhelin 0400 346 329
Juha Aromaa, viestintäpäällikkö, Greenpeace Norden, puhelin 050 369 6202
 
Viitteet:
 
1) Greenpeace: Wiping away the Boreal (2017)
2) Naturvårdsverket ja Skogsstyrelsen ovat tähän mennessä määrittäneet 366 arvokasta metsäaluetta (skogliga värdetrakter) Ruotsin pohjoisissa metsissä. Päätöstä alueiden suojelemisesta ei ole kuitenkaan tehty.
3) Vuosina 1973-2014 SCA on istuttanut 300 000 hehtaaria kontortamäntyä mailleen Pohjois-Ruotsissa.
4) Sámiid Rikkasearvi (SSR) julkaisi 25. elokuuta 2017 kannanoton, jossa se vaatii kontortamännyn istuttamisen lopettamista poronhoitoalueella.
5) Greenpeace: Eye on the Taiga (2017), sivu 27