Komission päätös kiirehtii Neste Oilin tarvetta luopua palmuöljystä

Lehdistötiedote - lokakuu 25, 2012
Euroopan komission ehdotus uudeksi biopolttoainepolitiikaksi kasvattaa Neste Oilin painetta luopua palmuöljystä. Viljelykasvien käyttö polttoainetuotannossa johtaa metsien raivaamiseen ja aiheuttaa sen takia jopa fossiilisia polttoaineita suuremmat päästöt. Neste Oilin on luovuttava nopeasti palmuöljyn ja muiden ruokatuotannon kanssa kilpailevien raaka-aineiden käytöstä.

Euroopan komissio ehdotti viime viikolla, että viljelykasvipohjaiset biopolttoaineet voisivat täyttää enää puolet jäsenmaiden velvoitteesta käyttää uusiutuvaa energiaa liikenteessä. Käytännössä komissio pyrkii siis jäädyttämään viljelykasvipohjaisten biopolttoaineiden käytön nykytasolle, noin viiteen prosenttiin liikenteen käyttämästä energiasta. [1]

6. elokuuta 2012

Metsätuhoa Sumatralla Sinar Masin omistamalla palmuöljyplantaasilla. 10/16/2010 © Jeremy Sutton-Hibbert / Greenpeace

 

Samalla komissio vahvisti, että kasviöljyistä valmistettuihin biodieseleihin liittyy nykyisistä biopolttoaineista kaikkein suurimmat epäsuorasta maankäytöstä johtuvat ilmastopäästöt. Komission taustaselvitysten mukaan esimerkiksi Neste Oilin tuottama palmuöljydiesel on fossiilista öljyä pahempi päästöjen lähde, kun epäsuorat päästöt lasketaan mukaan. Epäsuoria päästöjä syntyy, kun sademetsiä ja turvemaita raivataan palmuöljyplantaasien tieltä. [2]

”Vaikka Neste Oil on onnistunut vähentämään palmuöljyn suhteellista osuutta uusiutuvassa dieselissään, on palmuöljyn absoluuttinen käyttö lisääntynyt. Neste Oilin biodieselin raaka-aineista yli puolet on edelleen palmuöljyä ja Neste Oil on palmuöljyn suurimpia käyttäjiä maailmassa”, sanoo Greenpeacen metsävastaava Sini Harkki.

Komission päätös ei sellaisenaan pakota jäsenmaita lopettamaan ilmastopäästöiltään pahimpien biopolttoaineiden käyttöä, mutta se on erittäin vahva signaali siitä, että viljelykasvipohjaisista biopolttoaineista halutaan päästä eroon. Biopolttoaineita tulisi jatkossa tehdä jätteistä ja teollisuuden sivuvirroista. Nämä raaka-aineet eivät kilpaile ruoantuotannon kanssa eivätkä aiheuta metsien ja soiden raivaamista.

”Komissiolta tuli selvä viesti siitä, että viljelykasvipohjaisten biopolttoaineiden aika on ohi. Neste Oil sanoo tämän sopivan yhtiön strategiaan, mutta käytännössä yhtiö on vielä kaulaansa myöten palmuöljyssä. Yhtiön uskottavuus vaatisi palmuöljystä luopumista nopeassa aikataulussa, mutta tällaisesta ei ole vielä merkkiäkään”, Harkki jatkaa.

Lisätiedot:

Sini Harkki, metsävastaava, puhelin 050 582 1107
Juha Aromaa, viestintäpäällikkö, puhelin 050 369 6202

Viitteet:

[1] Komission ehdotus sisältää ajatuksen viiden prosentin katosta viljelykasvipohjaisille biopolttoaineille. Jäsenmaat eivät enää voisi täyttää kuin puolet uusiutuvan energian direktiivin asettamasta kymmenen prosentin liikenteen uusiutuvan energian tavoitteesta viljelykasvipohjaisilla biopolttoaineilla. Ehdotus sisältää myös kannustimia jäte- ja tähdepohjaisille biopolttoaineille, jotka voidaan jatkossa laskea moninkertaisena jäsenmaiden velvoitteisiin.

Koko ehdotus luettavissa täällä.

[2] Epäsuorilla maankäytön päästöillä tarkoitetaan sitä, että kun biopolttoaineet luovat uutta kysyntää viljelykasveille, joutuu ruoantuotanto siirtymään uusille alueille. Tästä seuraavat päästöt ovat valtavia, koska esimerkiksi palmuöljyn tuotanto laajenee runsashiilisiin sademetsiin ja soille, joista vapautuu ilmaan satoja miljoonia tonneja hiilidioksidia. Katso esimerkiksi: D. Laborde, International Food Policy Institute IFPRI: Assessing the Land Use Change Consequences of European Biofuel Policies. Final Report. October 2011. 


Palmuöljydieselin epäsuorista päästöistä esimerkiksi sivu 26, taulukko 4 komission työdokumentissa lokakuulta 2012 - “IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 98/70/EC relating to the quality of petrol and diesel fuels and amending Directive 2009/28/EC on the promotion of the use of energy from renewable sources”