Блог от Матей ДовечарGreenpeace Словения

В края на месец ноември миналата година „Грийнпийс“ събра кметове от различни страни в Бавария, за да им покаже най-добрите практики от германския енергиен преход. Първите впечатления: „Energiewende” (програмата на германското правителство за преминаване към възобновяеми източници на енергия) е заразителна!

Заедно с осем кмета от Унгария, Турция, Хърватска и няколко от Германия, ние обиколихме Бавария, за да видим успешни примери за енергиен преход, и да проучим възможностите за въвеждане на тези най-добри практики в сектора на ВЕИ и в други страни.

Хидро, биомаса, соларна, вятърна и геотермална енергия: Бавария има всички. Тук, както навсякъде в Европа, има огромен потенциал за развитието на ВЕИ.

Всеки от гостите разказа за енергийните нужди на техните общини, и разбира се, техните проблеми. Кметовете се интересуваха особено много от участието на хората, ролята на кооперативите, достъпа до финансиране, финансови подробности (особено наличието на преференциални цени за ВЕИ енергия – „feed-in tariff”), и енергийната сигурност.

Обмяната на информация с германските им колеги беше оценена като ключова, за да им помогне да подходят по най-добрия начин към енергийния преход в собствените им страни.

Започнахме нашата обиколка в Мюнхен и тръгнахме за юг. Град Бидинген беше нашата първа стъпка. За всяко малко градче или село всяка нова инвестиция означава финансов дълг. Но за това малко селище инвестицията във вятърен парк (модел „Enercon” E-101, 3 MW) се оказва успешна: централата не само изплаща разходите по построяването, но и започва да генерира доход от продажбата на електроенергия. Средствата от продажбите се използват за подобряване на общинската инфраструктура и да предоставят на жителите повече услуги (нови обществени сгради, енергийна ефективност за сградите, по-бърз интернет, и т.н.).

Следващата ни визита беше във Вилдполдсрийд. Освен няколко соларни и вятърни инсталации, тази селска община има собствена биоенергийна централа. Общината произвежда 5 пъти повече енергия, отколкото се нуждае, и в момента тества своя собствена „умна мрежа“, за да има по-стабилна енергийна мрежа и по този начин, по-висок стандарт за енергийна сигурност.

В Люткирх им Алгой, кметът Ханс-Йорг Хенле ни показа общинската енергийна концепция, която е базирана на соларната енергия. Различни соларни проекти са започнати от местни енергийни кооперативи. Населението на селото разработва своя визия за „Устойчив град“, проект, който включва опазване на ландшафта, градско планиране, мобилност и т.н.