На 21 ноември, 2019 г. (четвъртък) от 09-13 ч. във Френски институт ще се проведе форум на тема „Как да сме енергийно независими?“ организиран от „Грийнпийс“ – България, в партньорство с Бюрото на Европейския парламент в България.

Целта на събитието е да насърчи енергийната независимост на отделните граждани и производството на енергия от възобновяеми източници. В момента хората, които искат да инсталират системи за производство на енергия от възобновяеми източници за собствени нужди, минават през дълъг и труден от законова, бюрократична и техническа гледна точка процес.

Улесняването на този процес и децентрализацията на енергийната система могат да спомогнат за справянето с енергийната бедност и със замърсяването на въздуха, както и да допринесат за стабилността на енергийната система и за националната енергийна сигурност. Използването на повече възобновяеми източници е и мярка за намаляване на вредните емисии и справяне с климатичните промени.

Събитието ще се състои в две части:

  1. Представяне на тенденции и добри практики по темата;
  2. Дискусия  – въпроси и отговори.

Модератор е Славчо Нейков, който има близо 30 години в енергийния сектор – работил е в Министерството на енергетиката, в енергийния регулатор, в международни институции и няколко енергийни компании. В момента е председател на УС на Института за енергиен мениджмънт.

Програма на форума:

09:30 – 09:40 – модератор г-н Славчо Нейков, Председател на УС на Института за енергиен мениджмънт – Уводни думи и представяне на темата;

09:40 – 10:00 – доц. д-р Атанас Георгиев, декан на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ – “Енергийни пазари и услуги в контекста на Пакета „Чиста енергия за всички европейци“ 

10:00 – 10:20 – Калоян Стайков, Институт за пазарна икономика  – „Трансформацията на електроенергийния сектор – гражданите отвъд технологиите и пазарите“

10:20 – 10:40 – Мария Трифонова, асистент в катедра „Икономика и управление по отрасли“, СУ „Св. Климент Охридски“ – „Социална приемливост на ВЕИ технологиите“

10:40 – 11:00 – Игнасио Наваро, “Грийнпийс” – Гърция – „Децентрализиране на европейската енергийна система чрез колективно производство на електричество от ВЕИ“

11:00 – 12:30 – Време за дискусия и коментари и заключителни думи от модератора.

Сред заявилите присъствие* на форума са представители на КЕВР, ЕСО, АУЕР, Министерства на финансите и регионалното развитие и благоустройството, Център за изследване на демокрацията, Национална асоциация „Активни потребители“, общински власти и неправителствения сектор.

Гледайте събитието на живо в нашата Facebook страница от 9:30ч!

*Присъствието на събитието е с предварителна регистрация.