В поредица от публикации, представяме най-добрите идеи на участниците в предизвикателството ни „Зелено възстановяване“

Предизвикателството „Зелено възстановяване“ завърши. Неговата амбиция бе да стимулира хора да споделят идеи, които са приложими в различни сфери на човешкия живот и да дават градивно решение за локален или глобален проблем. Търсеха се решения, които да отправят послание за възстановяване от кризата с поглед в бъдещето, в което здравето на хората и планетата са приоритет, а не толкова насочени към предишното „нормално“ състояние на замърсяване, сеч, изчезване на застрашени видове и свръхпроизводство.

© Даниела Янкова/ „Грийнпийс“

В него се включиха над 35 души, които изпратиха общо 27 идеи. Предложенията преминаха в две фази на журиране, а в резултат бяха избрани 12-те, които получиха най-високи оценки по предварително заложените критерии. Те ще бъдат представени в поредица от публикации.

Ако и ти смяташ, че възстановяването от кризата трябва да се случи разумно, подпиши петиция: https://act.greenpeace.org/page/60646/petition/1

Социални и образователни проекти

Образованието и културата са едни от най-важните фактори за просперитет на едно общество. Ако се замислим над последователността на образователната ни система, тя от най-ранна детска възраст ни вкарва в едни предварително определени рамки, които често демотивират и не обясняват с нужния детайл същината на преподавания материал. Бъдейки част от подобна формална образователна система, и то за осезаем период от време (12+ години), хората свикват с този начин на мислене и действат, като следват определените правила. Това често ограничава, но и предразполага хората да продължат работа в системата, на различни общински и държавни постове. 

Ето защо, неформалното образование и ученето, които продължават цял живот имат голяма значимост.  Те предоставят допълнителни знания и практически умения. И както за едно дете, така и за един възрастен е важно да разширява мирогледа си. А когато този възрастен е на ръководна позиция в общинска или държавна структура, то е още по-важно той да има капацитета да види различните аспекти на един проблем.  Така от своя страна да повиши възможноста за прилагане на по-ефективни решения, защото от това зависи управлението на определен сектор, населено място или дори държава. 

Освен алтернативните и допълващи възможности за обучение за деца и възрастни, съществена роля за духовното и мисловно развитие на човек е културата с множеството ѝ измерения. И когато по време на извънредното положение и последващите от него мерки културният живот беше значително ограничен, то следва културните оператори и публики да бъдат гъвкави и да се адаптират към новите условия. В този ред на мисли, ще ви представим три идеи, които представят възможни решения и алтернативи. Както за неформалното образование на деца и административни служители, така и за културни прояви на открито. 

Изграждане на зелена класна стая в ДГ „Валентина Терешкова”, гр. Батановци, филиал с. Ярджиловци

Автор на идеята са групи педагози от детската градина, начело с Доника Груева. Тя споделя своята мотивация: „Една от най-засегнатите групи по време на пандемията от Covid-19 са децата. Като учител моята мисия, цел и мотивация е да намеря начин и средства, децата да преодолеят по най-добрия за тях начин кризата. Затова стигнах до идеята за изграждане на зелена класна стая, за да могат децата да се възпитават и обучават сред природата, така те са на чист въздух и слънце така необходими за изграждане на имунитет и здрава имунна система. Те са нашето бъдеще и ние трябва да бъдем отговорни в тяхното обучение и възпитание, преодоляването на пандемията зависи от нас.”

Занимания в детската градина
Занимания в детската градина © Доника Груева

В съдържателен план идеята на Доника и колектива е разработена детайлно и предвижда следните дейности: 

 • Почистване, подравняване на терена в двора на детската градина; 
 • Засаждане на трева и създаване на зелена класна стая; 
 • Монтиране на пейки, кошчета и детско съоръжение за игри на открито;
 • Окончателно оформяне на зелената детска класна стая чрез монтиране на чинове и дъска;
 • Обособяване на велоалея в двора на детска градина (ДГ) и поставяне на пречистватели на въздуха в занималнята и спалнята на децата в сградата на ДГ

Част от дейностите ще се случат с доброволното участие на родителите, а други предвиждат включването на деца със специални образователни потребности.

© Доника Груева

С реализиране на проекта, педагозите в ДГ „Валентина Терешкова“ ще имаме възможност да осъществим следните приоритети в образователната дейност с децата:

 • Обучение и възпитание на децата в пряк контакт с природата;
 • Повишаване на екологичната култура на децата чрез осигуряване на чиста и здравословна среда за възпитание, образование и игри; 
 • Приобщаване на децата към природата и подобряване на здравословното им състояние чрез осигуряване на чист въздух, учене и игри на открито;
 • Реализиране на иновативна образователна среда и приложение на играта като основна форма на педагогическо взаимодействие сред природата;
 • Формиране на екологично отношение у децата в дългосрочен план и изграждането им като личности, отговорни за опазване на природа и заобикалящата ни среда чисти;
 • Формиране на нагласи, ценности и чувство на отговорност у родителите  за рационалното използване на природните ресурси, както и насърчаване за дългосрочни действия по посока опазване на природата и устойчиво развитие на създадената иновативна образователна среда.

Като цяло чистата заобикаляща среда подобрява  здравословното състояние на децата и дава усещане за щастие. Дворът на детската градина е идеалното място, на което по иновативен начин, чрез игра, като основна форма на педагогическо взаимодействие децата могат да се запознаят със света на природата и неговото опазване; да се самоутвърждават и да общуват с околните в социална и здравословна среда и да се приобщават към природата и културните и национални ценности на своята родина.

Занимания на открито в двора на детската градина
© Доника Груева

Авторите изтъкват следните пет основни ползи от игрите и заниманията на открито за децата и тяхното здраве:

 1. Подобряване на имунитета – за да боледуват по-малко децата трябва да имат физическа активност;
 2. Профилактика на късогледство – препоръчително е децата да бъдат поне 10 часа седмично на открито;
 3. Укрепване на общата мускулатура за заздравяване на отделните мускулни групи и намаляване на гръбначните изкривявания;
 4. Срещу затлъстяване – наднорменото тегло е резултат от обездвижването;
 5. Здрав и спокоен сън – когато децата прекарват времето навън, сънят им е по-пълноценен.
© Доника Груева

Като част от инициативата се планира да има дейности за информиране и придаване на публичност на резултатите. Децата, които ще могат да  използват създадените удобства са от различни възрастови групи между 2 и 7 години, и са общо около 100 в настоящата градина. Освен това облагороденият двор ще предостави възможност за игра и занимания на деца от училището и от цялото село Ярджиловци. 

Авторите на идеята са разработили и бюджет за нужните средства за реализиране на идеята, които възлиза на 7000 лв. приблизително. Те призовават всеки, който иска да помогне по някакъв начин за реализацията на идеята им да им пише на e-mail: [email protected] или да се свърже с тях на: 0889/959531.

Ако искаш да научиш повече за зеленото възстановяване и решенията, които предлагаме, прочети доклада ни „Завръщане в бъдещето – зелено възстановяване от кризата”.