Коментар от „Грийнпийс“ – България

Съдът на ЕС: Не може да има компромиси с човешкото здраве
© „Грийнпийс“ – България

Решението на Европейския съд за замърсяването със серен диоксид от днес потвърждава, че хората не само в Гълъбово, а в целия югоизточен район на страната живеят в продължение на години в опасна за здравето им среда. 

Съдът отхвърля позицията на българското правителство по делото, че трябва да бъде направено изключение от задължението за спазване на нормите за серен диоксид. Според правителството такова изключение е необходимо, защото четирите топлоелектрически централи на въглища в района са част от критичната инфраструктура на България.

Точно обратното, съдиите подчертават, че нормите за здраве трябва да се спазват без значение от източника на замърсяване.

Проблемът трябва да се реши спешно не само защото спасяването на старите централи на въглища се случва на опасно висока цена, а и защото България е в продължаващо нарушение и има опасност от санкции, които ще се плащат от българските граждани. Всяко изместване на фокуса по случая забавя отстраняването на нарушенията. 

Похвално е, че институциите и по-точно МОСВ, под ръководството на министър Борислав Сандов, показват воля замърсителите да бъдат не само глобявани, но и затваряни. Надяваме се да видим последователни усилия за поетапно закриване на индустриалните реликви, което да се случва успоредно с преквалификация на заетите в сектора и рекултивация на засегнатите от въглищната индустрия терени.

Контакт за коментари:

Меглена Антонова
Ръководител на кампаниите на „Грийнпийс“ – България
Тел.: 0885 45 47 97
[email protected]