Ученици от София и Бобов дол се срещат на 19 април в бившия център на въглищната индустрия, за да търсят нови енергийни решения за региона и страната. Целта на иновационния лагер е да насърчи мисленето в перспектива на младежите, като същевременно подкрепи развитието на региона и справедливия енергиен преход в страната като цяло.

С подкрепата на ментори от сферата на енергетиката и екологията учениците ще работят за разрешаване на казус, свързан с използването от общности на възобновяема енергия, която самите те са произвели.

Вярваме във възможностите на нашите участници. Те ще могат да разгърнат своя потенциал и да излязат с конкретни решения за енергийното ни бъдеще, за да сме все по-малко зависими от замърсяващите източници и да разчитаме все повече на възобновяемите алтернативи, заяви Балин Балинов, координатор на кампанията „Енергийни решения“ на „Грийнпийс“ – България.

Събитието ще се проведе в сградата на Професионалната гимназия в град Бобов дол по модела за иновационен лагер на Джуниър Ачийвмънт Европа: след обявяването на регламента учениците ще бъдат разпределени в отбори и ще имат няколко часа, за да развият и представят пред жури идея за разрешаването на определен проблем по темата. Най-добрите идеи ще бъдат наградени.

„Да търсим възможности в проблемите и да насърчаваме решения, идващи от средата, е крайъгълен камък в образователната философия на програмите на Джуниър Ачийвмънт, с които целим да възпитаме дух на градивно предприемачество сред младите хора. Не се съмнявам, че учениците, подкрепени от експертизата на менторите, които ще работят с тях, ще излязат с иновативни и същевременно осъществими  решения на поставения казус,“  сподели Вера Петканчин, директор оперативни дейности на образователната организация Джуниър Ачийвмънт България.

„Това предизвикателство е част от дългосрочната кампания на „Грийнпийс“ – България за осведомяване за опасностите от използването на въглища и за промотирането на достъпната им алтернатива – възобновяемите енергийни източници,“ допълни Балинов.

Иновационният лагер се организира от „Грийнпийс“ – България и Джуниър Ачийвмънт България, с подкрепата на Софийската професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов“ и на Професионалната гимназия в град Бобов дол. В края на миналата година в бившия минен техникум „Грийнпийс“ – България, с помощта на „Центъра за енергийни решения“ изгради Соларна лаборатория и започна безплатен квалификационен курс за учениците по втора професия – „Монтьор на фотоволтаични инсталации“.

 


Град Бобов дол е бивш център на въглищната индустрия и икономиката му е тясно обвързана със замиращия отрасъл. Топлоелектрическата централа със същото име се намира на метри от къщите на село Големо село. Неговите жители и тези на околните села често се оплакват от силното замърсяване, достатъчно да покрива градините, къщите и колите им с видим слой пепел. Централата е редовно санкционирана от Регионалната инспекция по околната среда и водите – Перник за неспазване на екологичните норми и е сред първенците в Европа по нанесени вреди и щети върху здравето на хората.

Мините в района постепенно преустановяват дейност поради икономическа нерентабилност. През изминалата година беше закрит последният в района подземен рудник „Бабино“ – най-големият на Балканите, и около 400 миньори бяха съкратени.

За да продължи да функционира ТЕЦ „Бобов дол“, се планира централата да започне изгаряне на отпадъци и биомаса, което крие още по-големи рискове за здравето на хората.

Отрицателните последици – за здравето и околната среда от изгарянето на въглища и отпадъци, от една страна, а от друга – за икономиката от неизбежното рухване на отрасъла, могат да бъдат избегнати.

Необходимо е отговорните институции да изградят планове за рекултивация на мини и друга неизползваема вече инфраструктура, за преквалификация на работници преди внезапното им съкращаване и концепции за използване на чиста енергия, произведена от хората и общностите. С други думи – институциите трябва да изготвят конкретна програма за справедлив енергиен преход от централизирана енергийна система, основана на изгаряне на въглища, към децентрализирана система, в която хората сами произвеждат чиста енергия от възобновяеми източници.